Tất cả các ý kiến của bạn đọc về FORMAT 2: VIETNET Nhat dao 30 thang Tu+ trong lo`ng da^n to^.c Va`o giu+~a tha^.p nie^n 50, tu+c la` 20 na(m tru+o+c khi Vie^.t Nam tho^ng nha^t nho+` bie^n co^ 75, o+? trong Nam, kho^ng thie^u ngu+o+`i dda~ ro+i nu+o+c ma(t vo+i ca^u

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trở lại bài viết

Xem toàn trang