KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN GẶP KHÓ KHĂN VÌ THIẾU ĐIỆN.

1999-05-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bộ trưởng Công Nghiệp Việt Nam Đặng Vũ Chư đã cho các đại biểu quốc hội Khóa 10 kỳ 5 biết cho biết rằng tới tháng 3 năm nay đã có 469 huyện, 6757 xã và khoảng 7.2 triệu hộ nông thôn đã được nối dây điện nhưng gặp trở ngại trong việc điện khí hóa nông thôn và các vùng hẻo lánh vì thiếu tiền. Từ năm ngoái, sau khi biết đã hố vì theo đuổi các chính sách phát triển sai lầm như mở khách sạn, xây sân cù, đầu tư vào những ngành giải trí du lịch tốn kém mà không thành công, Hà Nội đã đặt lại ưu tiên mới hướng về việc phát triển nông nghiệp và nông thôn nhưng thiếu tiền để bảo đảm điện khí hóa theo chỉ tiêu đã được đặt ra trong kỳ họp 2 của quốc hội khoa 10 theo đó 100% các thị trấn và huyện, 80% các xã và 60% cho các đơn vị hộ nông thôn như chỉ tiêu sẽ được điện hóa vào năm 2000. Hiện nay, theo lời ông Đặng Vũ Chư thì công ty Điện Lực Việt Nam thực hiện đến 80% các dự án điện lực trên toàn quốc, phần còn lại do các xí nghiệp nước ngoài thực hiện.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang