NGŨ GIÁC ĐÀI ĐỀ NGHỊ BÁN PHI ĐẠN CHO ĐÀI LOAN

1999-05-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ngũ Giác Đài hôm nay đề nghị bán cho Đài Loan 240 phi đạn Hellfire, trị giá lên tới 23 triệu đô la. Giá bán đó bao gồm luôn những phụ tùng và các dụng cụ liên hệ đến lọại phi đạn trên. Đài Loan có thể trang bị những loại phi đạn này cho hai loại trực thăng quân sự. Những phi đạn này bắn từ trên không xuống các mục tiêu trên bộ. Đài Loan cũng đã có loại phi đạn Hellfire này và theo bản tuyên bố của Ngũ Giác Đài, việc Hoa Kỳ bán cho Đài Loan số phi đạn trên sẽ không ảnh hưởng gì đến sự thăng bằng cơ bản trong vùng. Để ngăn ngừa mối đe dọa từ Trung Quốc, Hoa Kỳ tuy không có liên hệ ngoại giao chính thức với chính phủ Đài Bắc nhưng áp dụng theo một đạo luật có từ 20 năm qua, Hoa Kỳ được phép bán cho Đài Loan những loại võ khí phòng thủ và Quốc Hội cần chấp thuận việc mua bán đó.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang