Chính Quyền Thành Phố HCM Tìm Cách Ngăn Chận Nạn Buôn Bán Băng Dĩa Nhạc Lậu

1999-07-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một viên chức thuộc sở văn hóa và thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chánh quyền sở tại đã cho phát động hôm thứ bảy vừa qua, chiến dịch ngăn chặn nạn đánh cắp tác quyền, kéo dài trong hai tháng. Các toán kiểm tra được phái tới những địa điểm chính tập trung mua bán hàng hóa lậu và đã tịch thâu hơn 32,000 dĩa CD, 3,000 băng video và 500 băng cassettes. Ngoài ra nhân viên hữu trách còn tới kiểm soát tại 400 tiệm buôn các loại sản phâăm ca nhạc nói trên. Được biết 7 công ty sản xuất băng và dĩa nhạc tháng qua đã đệ đơn kiện lên chánh quyền vì việc kinh doanh của họ bị các tổ chức sản xuất hàng lậu đe dọa. Theo quy định mới, thì kể từ đầu tháng 10, các băng và dĩa nhạc đều có dáng niêm chứng nhận của bộ văn hóa và thông tin, nếu không sẽ bị tịch thâu.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang