CẦU HIỀN LƯƠNG CŨ: HÀ NỘI VÀ ĐỊA PHUƠNG GIẮNG CO.

1999-03-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bộ Giao thông- Vận tải Việt Nam đã đề nghị phá bỏ cầu Hiền Lương xây từ năm 1974 hiện nối liền Nam Bắc qua sông Bến hải. Thứ trưởng giao thông vận tải, ông Phạm Quang Tuyên, nói thêm rằng việc duy trì cầu Hiền lương cũ này có thể gây phương hại cho cây cầu mới sẽ được khánh thành vào tháng Tư , vì ảnh hưởng của dòng sông. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Quảng Trị và bộ Văn hóa-thông tin lại muốn giữ lại cầu Hiền lương cũ làm di tích lịch sử. Nhưng theo ông Tuyên thì cầu Hiền Lương di tích lịch sử nối hai bờ sông Bến Hải chia đôi nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1974 đã bị tiêu hủy vì chiến tranh. Cầu Hiền Lương mà tỉnh Quảng Trị muốn duy trì hiện giờ thực ra đã được xây hồi năm 1974, sau thời gian quân đội Cộng sản chiếm phía Bắc tỉnh Quãng Trị. Vị trí của cầu Hiền-Lương di tích lịch sử thực sự nhưng đã bị phá hủy, nằm giữa vị trí cây cầu hiện đang sử dụng và cây cầu mới sắp khánh thành.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang