ĐẢNG CSVN KHẲNG ĐỊNH ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ

1999-08-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu nói rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tăng cường kiểm soát sinh hoạt trong nước, và không cho phép chia sẻ quyền lực chính trị cho một thế lực nào khác. Nguyên bản hai bài phát biểu Tổng Bí Thư Phiêu đọc hôm 16 tháng này, bế mạc Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Kỳ Bảy, cùng một nghị quyết mà Đảng đưa ra, mãi tới hôm qua mới được cơ quan thông tấn Việt Nam phổ biến, và cho đăng trên hầu hết các báo số ra hôm nay. Giới chức nhà nước không nói tại sao hai tuần sau khi bế mạc, nghị quyết và bản phát biểu mới được đăng tải. Trong hai bài phát biểu đó, Ông Phiêu nhấn mạnh tới bảy nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện, trong đó có việc củng cố vai trò lãnh đạo của đảng trên toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội, duy trì sự ổn định chính trị, và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nói kiên quyết không chia sẻ quyền lực chính trị với bất cứ thế lực nào. Theo Ông Phiêu thì mọi luận điểm tuyên truyền về Ộdân chủ tuyệt dốiỢ, về nhân quyền cao hơn chủ quyền, đa nguyên, đa đảng đều là dối trá, lừa bịp.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang