VIỆT NAM: VIỆC SỬA ĐỔI HỆ THỐNG GIÁ CẢ PHẢI TIẾN HÀNH CHẬM.

1999-03-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư của VN, ông Nguyễn Nhạc, cho biết chính quyền Hà Nội sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm cắt giảm bớt chi phí kinh doanh cho những công ty ngoại quốc hoạt động tại VN. Những biện pháp này theo dự trù sẽ được áp dụng kể từ tháng 7 năm nay, bao gồm việc xóa bỏ chế độ giá cả khác biệt giữa người trong nước và người nước ngoài, và tăng lương công nhân theo chỉ số giá tiêu thụ. Giá và lương đều sẽ phải tính theo tiền Việt Nam. Ông Nhạc nói thêm rằng mục đích của nhà nước Việt Nam là gia tăng khả năng cạnh tranh nội địa, và khuyến khích đầu tư, nhưng mọi sửa đổi đềụu phải tiến hành chậm đêũ tránh ảnh hưởng xấu đến sự ổn định xã hội và kinh tế.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang