Tất cả các ý kiến của bạn đọc về VIỆT NAM VÀ HOA KỲ SẼ KÝ KẾT MỘT SỐ VĂN KIỆN VỀ HỢP TÁC NHÂN CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA BÀ ALBRIGHT

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trở lại bài viết

Xem toàn trang