Việt Nam, Ấn Độ, Jordan, Bắc Hàn nộp đơn xin đăng cai Á Vận Hội


2005-04-05
Share

Bốn nước nạp đơn xin đăng cai Á Vận Hội 2014, tức ASIAD 17, là Ấn Độ, Jordan. Bắc Hàn và Việt Nam, theo Hội đồng Olympic châu Á cho biết hôm qua.

Một Ủy ban lượng giá sẽ viếng thăm các thành phố nêu trong đơn để xem xét khả năng và mức độ sẵn sàng tổ chức ASIAD 17 này, sau khi các nước đang cai nạp đủ hồ sơ trúơc 30 tháng 6 năm nay.

Đến tháng 12 sang năm Đại hội đồng Olympic châu Á sẽ nhóm họp ở Doha, Qatar, để tuyển chọn thành phố nào được tổ chức, trong dịp Á vận hội, tức ASIAD lần thứ 15 ở nơi này.

ASIAD 16 sẽ được tố chức ở Quảng Châu, Trung Quốc, vào năm 2010.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang