Các công ty xăng dầu VN được tăng giá phù hợp với thị trường thế giới


2007-05-01
Share

Bắt đầu từ hôm nay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được quyền tăng giá cho phù hợp với giá dầu thế giới.

Nghị định số 55/2007/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh xăng dầu bắt đầu có hiệu lực. Nghị định này cho phép các doanh nghiệp được tự quyết định giá xăng dầu theo cơ chế thị trường tuy nhiên vẫn có sự giám sát của nhà nước.

Theo Bộ Thương Mại thì các doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc và quy định của nhà nước để giá xăng dầu không gây ra biến động lớn trên thị trường ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân.

Để quản lý giá, doanh nghiệp cần phải đăng ký trước ít nhất là một tới hai ngày trước khi tăng giá và liên bộ Tài Chính Thương Mại sẽ xem xét mức tăng có hợp lý hay không.

Bên cạnh việc cho phép tăng giá xăng dầu, giá ga cũng đã tăng theo bình quân 7.000 đồng/ký. Đây là đợt tăng giá thứ hai của loại nhiên liệu phục vụ gia đình này trong vòng hơn một tháng qua.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang