សង្គម​ស៊ីវិល​រិះគន់​ការ​តែងតាំង​ទីប្រឹក្សា​អនុប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​ថា​ខ្ជះខ្ជាយ​ថវិកា​ជាតិ

សង្គម​ស៊ីវិល​រិះគន់​ថា ការ​តែងតាំង​ទីប្រឹក្សា​របស់​អនុប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា ចំនួន ១៥​រូប ជា​ចំនួន​ច្រើន ដែល​ខ្ជះខ្ជាយ​ថវិកា​ជាតិ។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​លើក​ឡើង​នេះ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព្រឹទ្ធសភា បញ្ជាក់​ថា ចំនួន​ទីប្រឹក្សា​ទាំង​នោះ មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ជះខ្ជាយ​លុយ​រដ្ឋ​នោះ​ទេ។

ផ្នែក​គេហទំព័រ

អត្ថបទសម្រាំង

ស្តាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​​តាម​​ទូរស័ព្ទ​
(៨៥៧)​ ២៣២​-០០៧០​
អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​
គេហទំព័រ​ទាំងមូល