អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​៧​មករា ចាប់​យក​រូប​ទីងមោង​របស់​អ្នក​បុរីកីឡា ដែល​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo LICADHO CANADA

អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​៧​មករា​ចាប់​យក​ទីងមោង​របស់​អ្នក​បុរីកីឡា​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ

ស្ត្រី​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​សហគមន៍​បុរីកីឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ ជិត ១០​នាក់ នាំ​គ្នា​បន្ត​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ​តាម​គម្រោង​របស់​ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ កញ្ញា នេះ។ គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ​របស់​ស្ត្រី​ទាំងនេះ គឺ​ទាមទារ​ឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស មន្ត្រី គ.ជ.ប និង​ទម្លាក់​ចោល​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​សកម្មជន​បឹងកក់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល