លោក ឈាង វុន តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋ​សភា ផ្ដល់​បទ​សម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​កាសែត​ក្នុង​បរិវេណ​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​ចាត់​ទុក​ការ​បណ្ដេញ​អ្នក​កាសែត​ថា​រំលោភ​បំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព

ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា ប្រតិកម្ម​នឹង​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បណ្ដេញ​អ្នក​កាសែត​មិន​ឲ្យ​សម្ភាស​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​រដ្ឋសភា។ ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​មួយ​នេះ​ចាត់​ទុក​ថា ការ​បណ្ដេញ​អ្នក​កាសែត​ដែល​កំពុង​បំពេញ​តួនាទី​តាម​វិជ្ជាជីវៈ គឺ​ជា​ការ​រំលោភ​បំពាន​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​អ្នក​កាសែត ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​ស្ដីពី​របប​សារព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល