សង្គម​ស៊ីវិល អ្នក​កាសែត និង​ពលរដ្ឋ លើក​បដា​ទាមទារ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន នៅ​មុខ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា

ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា សម្ដែង​ការ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា ខណៈ​ដែល​អ្នក​សារព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន ត្រូវ​បាន​ក្រុម​អ្នក​រក​ស៊ី​ឈើ​ខុស​ច្បាប់ និង​ក្រុម​បទល្មើស​នេសាទ​សម្លាប់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ