សមាជិក​នៃ​ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​សន្តិភាព ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សន្តិភាព​នា​ទិវា​សន្តិភាព​អន្តរជាតិ មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សន្តិភាព​ក្នុង​ទិវា​សន្តិភាព​អន្តរជាតិ

ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​សាទរ​ទិវា​សន្តិភាព​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​សន្តិភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ជា​ក្រុមៗ​ដើរ​ទៅ​តាម​ផ្សារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ទិវា​នេះ ជាពិសេស​អំពី​អត្ថន័យ​ពិត​ប្រាកដ​របស់​សន្តិភាព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ