ក្រុម​ជនជាតិ​ភាគ​តិច​ម៉ុងតាញ៉ា ដែល​គេច​ខ្លួន​ពី​ការ​គាប​សង្កត់​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម និង​អ្នក​ដែល​លាក់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់​ដៃ​គ្នា​រយៈ​ពេល​ខ្លី (មួយភ្លែត) បន្ទាប់​ពី​បាន​មក​ដល់​ព្រលានយន្តហោះ​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៤។

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ម៉ុងតាញ៉ា​ពីរ​ក្រុម​​ស្វែងរក​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​ផ្នែក​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ចារ៉ាយ​ពីរ​ក្រុម​រស់នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម រត់​មក​សំងំ​លាក់ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ​ខេត្ត​រតនគិរី ជាប់​ព្រំដែន​ប្រទេស​វៀតណាម និង​ស្វែងរក​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​ផ្នែក​នយោបាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ជនភៀសខ្លួន​ទាំងនោះ​អះអាង​ថា​ពួកគេ​រង​ការ​កៀបសង្កត់​បិទ​សេរីភាព​ផ្នែក​ជំនឿ​សាសនា​ពី​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ