តាម​យើង​ខ្ញុំ
ជំនួយ​ការ​នាយិកា​អង្គការ​សីលការ (Silaka) កញ្ញា សេង រាសី ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​ផ្នែក​អាស៊ាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​និង​ចាត់​វិធានការ​លើ​បញ្ហា​ដែល​បាន​ដាក់​ជូន

អ្នក​សម្រប​សម្រួល​នៃ​ក្រុម​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល លើ​កិច្ចការ​អាស៊ាន អះអាង​ថា អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​កំពុង​តែ​ពន្លឿន​កិច្ចការ​របស់​ខ្លួន អំពី​របាយការណ៍​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​អាស៊ាន ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នា​ចុង​ខែ​មេសា ខាង​មុខ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល