តាម​យើង​ខ្ញុំ
២០-ធ្នូ-២០១១៖ តំណាង​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ឈរ​លើក​បដា​អម​ដោយ​ញត្តិ​មាន​ផ្ដិត​ស្នាម​មេដៃ ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល នៅ​ខាង​មុខ​រដ្ឋ​សភា។

អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​ស្នើ​កម្ពុជា​លុប​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​សមាគម-​អង្គការ

អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ យូមែន រ៉ៃត៍ វ៉ច្ឆ (Human Rights Watch) នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២៧ ខែ​មេសា ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​សមាគម និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ជា​ច្បាប់​មួយ​អាច​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បំពេញ​ការងារ​របស់​សមាគម និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល