ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល និង​បណ្ដា​ញ​សហគមន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ ក្នុង​វត្ត​ស្រយង់ នៃ​ឃុំ​ស្រយង់ ស្រុក​គូលែន ខេត្ត​ព្រះវិហារ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០១៤។

បណ្ដាញ​សហគមន៍​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ចោទ​អាជ្ញាធរ​ថា​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​វេទិកា​សាធារណៈ

បណ្ដាញ​សហគមន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ បាន​ចោទប្រកាន់ អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ថា​មាន​ចេតនា ​រារាំង​អ្នក​ភូមិ​ជាច្រើន នៅ​ក្នុង​ស្រុក​គូលែន ​មិន​ឱ្យ​ជួប​ជុំ​គ្នា ធ្វើ​វេទិកា​បញ្ចេញមតិ​​ដោយ​សេរី ទៅតាម​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ