កុមារ​មក​ពី​សហគមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចូល​រួម​កម្មវិធី​ក្នុង​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៦៧ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​ប្រធានបទ "ទីក្រុង​សម្រាប់​កុមារ” កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

ពលរដ្ឋ​៥​លាន​នាក់​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ពី​ផែនការ​បី​ឆ្នាំ​របស់​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម

លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ហៅ​កាត់​ថា អិន.ស៊ី.ឌី.ឌី (NCDD) និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំនួន​៥ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា ស្ដីពី​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល