អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ ទទួល​បន្ទុក​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មានកាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Chuop Sereyroth

អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ប្រតិកម្ម​នឹង​សម្ដី​មន្ត្រី​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ដែល​ថា​អ្នកស្រី​មាន​ជំនាញ​ទិតៀន

អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប) ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) អះអាង​ថា តួនាទី​របស់​គាត់​មក​កម្ពុជា ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​​ដ៏​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ទៅ​លើ​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​មនុស្ស ដោយ​ផ្អែក​លើ​ភស្តុតាង​ប្រមូល​បាន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល