សាក្សី សុទ្ធ សុផល ដែល​ជា​អតីត​ពលករ​កុមារ​ជម្រាប​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម អំពី​ការ​សម្លាប់​មនុស្ស​នៅ​ការដ្ឋាន​ទំនប់​អាង​ត្រពាំង​ថ្ម ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥។

សាក្សី​រៀបរាប់​អំពី​ការ​សម្លាប់​ពលករ​នៅ​ការដ្ឋាន​ទំនប់​អាង​ត្រពាំង​ថ្ម​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

សាក្សី​នៅ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៣០ កញ្ញា ជម្រាប​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង អំពី​ការ​សម្លាប់​មនុស្ស​នៅ​ការដ្ឋាន​ទំនប់​អាង​ត្រពាំង​ថ្ម ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល