សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ដំណើរ​ការ​ក្តី​របស់​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៃ​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក (adhoc) ក្នុង​គម្រោង​យុត្តិធម៌​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម នា​វត្ត​រតនរង្សី ក្នុង​ឃុំ​ស្នួល ស្រុក​ស្នួល ខេត្ត​ក្រចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤។

អាដហុក​បញ្ជ្រាប​ការ​យល់​ដឹង​ពី​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ

សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក (adhoc) ចុះ​បញ្ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​ដំណើរ​ការ​ក្តី​របស់​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម ដល់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខេត្ត​ក្រចេះ។ សកម្មភាព​នេះ មាន​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ខ្សែ​វីដេអូ​ស្ដីពី​ដំណើរ​ក្តី ការ​ចែក​ជូន​ឯកសារ​ស្ដីពី​របប​វាល​ពិឃាត និង​ការ​ពិភាក្សា​គ្នា​ជា​ក្រុម​ស្ដីពី​ការ​រក​យុត្តិធម៌​របស់​ជន​រងគ្រោះ​ក្នុង​សាលា​ក្តី ជាដើម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ