ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ខ្មែរ​ក្រហម​បង្ខំ​ឲ្យ​រៀបការ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម គឺ​លោកស្រី ព្រាប សុឃឿន ថ្លែង​ប្រាប់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo courtesy of ECCC

ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​៣​រូប​ថ្លែង​ថា​នៅ​តែ​ខឹង​នឹង​មេ​ដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​បង្ខំ​ឲ្យ​រៀបការ

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ តុលា បាន​ស្ដាប់​ការ​ថ្លែង​ទុក្ខ​សោក​របស់​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន ៣​រូប ដែល​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​បង្ខំ​ឲ្យ​រៀបការ​កាល​ពី​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ពួក​គាត់​នៅ​តែ​ខឹង​នឹង​មេ​ដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល