ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន អតីត​ប្រធាន​គណៈ​ប្រធាន​រដ្ឋ​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុង​សវនាការ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៣។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្អាក​សវនាការ​ព្រោះ​អវត្តមាន​មេធាវី​របស់​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន

ការ​បន្ត​សវនាការ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ វិច្ឆិកា ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​អង្គ​សេចក្ដី​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២ វគ្គ​២ មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដូច​ការ​គ្រោង​ទុក​ទេ ដោយសារ​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន មិន​បាន​ចូលរួម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ