សាក្សី​ឈ្មោះ ទាត់ ធឿន មក​ពី​ខេត្ត​បាត់ដំបង ជម្រាប​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

សាក្សី​ទី​៣​ក្នុង​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ថា​ឃើញ​គេ​ដឹក​ទាហាន លន់ នល់ យក​ទៅ​សម្លាប់

តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៦ កក្កដា បញ្ចប់​ការ​ស្ដាប់​សាក្សី​ទី​៣ មុន​នឹង​ផ្អាក​សវនាការ​របស់​ខ្លួន​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ​០០២ វគ្គ​១។ សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​លើក​ទី​មួយ​នេះ អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល កម្រិត​ត្រឹម​ស្ដាប់​សាក្សី ៣​រូប ហើយ​សវនាការ​ផ្សេង​ទៀត អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​មិន​ទាន់​សម្រេច​នៅ​ឡើយ​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល