តាម​យើង​ខ្ញុំ
ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​សវនាការ​នា​ថ្ងៃ​ទី​២៩ មិថុនា ២០០៩ នៅ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។

សាក្សី​នៅ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​បដិសេធ​តួនាទី​សម្លាប់​នៅ​គុក​ក្រាំង​តា​ចាន់

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ មីនា នៅ​តែ​បន្ត​ស្ដាប់​ការ​សួរ​ដេញ​ដោល​សាក្សី ជា​អតីត​អ្នក​យាម​នៅ​គុក​ក្រាំង​តា​ចាន់ ឈ្មោះ វ៉ាន់ សឿន ហៅ ស៊ាន់ ដដែល។ ថ្ងៃ​នេះ សាក្សី វ៉ាន់ សឿន បដិសេធ​ថា គាត់​មិន​បាន​ពាក់ព័ន្ធ ឬ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​កាប់​សម្លាប់ ឬ​រំលោភ​បំពាន​អ្នក​ទោស​ទេ ក្រៅ​ពី​យាម​ការពារ​អ្នក​ទោស និង​ជា​នីរសារ​នៅ​គុក​ក្រាំង​តា​ចាន់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល