ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន ក្នុង​ពេល​តុលាការ​កំពូល នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ប្រកាស​សាល​ដីកា​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២ វគ្គ​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Leng Maly

ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន បដិសេធ​ការ​ចោទ​ថា​ការ​ជម្លៀស​ប្រជាជន​ជា​អំពើ​ទាសភាព

សាលាដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​បាន​បញ្ចប់​សវនាការ​បិទ​បញ្ចប់​ការ​ពិភាក្សា​ដេញដោល​លើ​សំណុំរឿង ០០២ វគ្គ ២ ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ មិថុនា។ ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន បដិសេធ​ការ​ចោទ​ថា បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​កម្ពុជា មិន​ដាក់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​ទាសភាព​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល