ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា (ឆ្វេង) និង ខៀវ សំផន នៅ​ក្នុង​ពេល​តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ប្រកាស​សាលដីកា​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ វគ្គ​ទី​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​កាត់​បន្ថយ​វិសាលភាព​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ចេញ​សេចក្ដី​សម្រេច​កាត់​បន្ថយ​វិសាលភាព​នៃ​សំណុំរឿង ០០២ ដែល​ប្រឆាំង​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម ២​រូប គឺ​លោក នួន ជា និង ខៀវ សំផន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល