សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​បើក​សវនាការ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​កាយ​សម្បទា និង​ស្មារតី​របស់​ជន​ជាប់ចោទ​ពីរ​រូប​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២ គឺ​លោក នួន ជា និង​អ្នក​ស្រី អៀង ធីរិទ្ធ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ សីហា ឆ្នាំ​២០១១។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នឹង​បើក​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​០០២​វគ្គ​២​នៅ​ថ្ងៃ​១៧​តុលា

ទាក់ទង​នឹង​រឿង​ក្ដី​របស់​អតីត​មេ​ដឹក​នាំ​ខ្មែរ​ក្រហម សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ កញ្ញា ថា សាលា​ដំបូង​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​សវនាការ​លើ​ភស្តុតាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ ០០២ វគ្គ ២ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​តុលា ខាង​មុខ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ