អតីត​មេដឹកនាំ​នៅ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម នួន ជា (ឆ្វេង) និង ខៀវ សំផន

សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​គ្រោង​បញ្ចប់​សំណុំ​រឿង​០០២​វគ្គ​២​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នឹង​ធ្វើ​សវនាការ​របស់​ខ្លួន​ឡើង​វិញ​តាម​កាល​កំណត់ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៣០ វិច្ឆិកា។ សវនាការ​នេះ ត្រូវ​បាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ផ្អាក​ចាប់​តាំង​ពី​ចុង​ខែ​តុលា មក ព្រោះ​ទុក​ពេល​ឲ្យ​ភាគី​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​នៅ​តុលាការ​កំពូល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល