អតីត​មេដឹកនាំ​នៅ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម នួន ជា (ឆ្វេង) និង ខៀវ សំផន

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ព្រមាន​មេធាវី នួន ជា និង ខៀវ សំផន

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​តុលា ព្រមាន​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​អោយ​​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម លោក នួន ជា និង ខៀវ សំផន ថា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ ដូច​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ