សាក្សី​ឈ្មោះ ឃឹន វ៉ាត ដែល​អតីត​ជា​យុទ្ធនារី​ទ័ព​អាកាស​លេខ​៥០២ និង​ជា​អ្នក​ដាំ​ស្ល​សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ​ការ​ចិន នៅ​ការដ្ឋាន​ធ្វើ​វាល​យន្តហោះ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ប្រាប់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

សាក្សី​រៀបរាប់​ពី​ការ​បង្ខំ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ការដ្ឋាន​វាល​យន្តហោះ​និង​ទំនប់​១​មករា

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ កក្កដា បាន​បញ្ចប់​សវនាការ​ស្ដាប់​សាក្សី ២​រូប ទាក់ទង​នឹង​អង្គ​ហេតុ​ការដ្ឋាន​ការងារ​ដោយ​បង្ខំ​នៅ​ការដ្ឋាន​ធ្វើ​វាល​យន្តហោះ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង និង​ទំនប់ ១​មករា ខេត្ត​កំពង់ធំ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល