ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន (ពី​ឆ្វេង​ទី​២) និង​ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា (ពី​ឆ្វេង​ទី​៥) ក្នុង​សវនាការ​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៥។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្អាក​សវនាការ​ម្ដង​ទៀត​ដោយសារ​បញ្ហា​ពហិការ​មិន​ទាន់​ដោះស្រាយ

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២៧ សីហា សម្រេច​ផ្អាក​សវនាការ​ជា​បន្ត​ទៀត ដោយសារ​តែ​បញ្ហា​ពហិការ​របស់​ក្រុម​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ជន​ជាប់​ចោទ មិន​ទាន់​បាន​ដោះស្រាយ​នៅ​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល