តាម​យើង​ខ្ញុំ
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន អតីត​មេដឹកនាំ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម ក្នុង​សវនាការ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ មករា ២០១៥។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្អាក​សវនាការ​ដោយសារ ខៀវ សំផន មាន​បញ្ហា​សុខភាព

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​ជំនុំជម្រះ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ វគ្គ ២ បាន​សម្រេច​ផ្អាក​សវនាការ​ម្ដង​ទៀត​ហើយ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ មករា ដោយសារ​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន មាន​បញ្ហា​សុខភាព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល