ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដែល​លាក់​ឈ្មោះ​មាន​លេខ​កូដ 2TCCP-232 (ស្ដាំ) ជម្រាប​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo courtesy of ECCC

ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ថា​គាត់​ព្រម​ទទួល​យក​ការ​រៀបការ​ដោយ​បង្ខំ​ព្រោះ​ចង់​រក្សា​ជីវិត

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ សីហា បន្ត​សវនាការ​ស្ដាប់​ការ​ថ្លែង​ទុក្ខ​សោក​របស់​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​មួយ​រូប​ទៀត ដែល​មាន​លេខ​កូដ 2TCCP-232 អះអាង​ថា គាត់​ព្រម​ទទួល​យក​ការ​រៀបការ​ដោយ​បង្ខំ ព្រោះ​ខ្លាច​គេ​យក​ទៅ​សម្លាប់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល