សវនាការ​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ ២ ប្រឆាំង នួន ជា និង ខៀវ សំផន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្អាក​សវនាការ​១០​ថ្ងៃ​ទុក​ពេល​ត្រៀម​សួរ​សាក្សី​សំខាន់​ក្នុង​រឿង​មន្ទីរ​ស-២១

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម សម្រេច​ផ្អាក​សវនាការ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ឧសភា រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២ មិថុនា។ ប្រធាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង លោក​ចៅក្រម និល ណុន ប្រកាស​ថា ការ​ផ្អាក​សវនាការ​រយៈពេល ១០​ថ្ងៃ គឺ​ទុក​ពេល​ត្រៀម​សម្រាប់​សួរ​សាក្សី​សំខាន់​ក្នុង​រឿង​មន្ទីរ «ស-២១»។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល