អ្នក​ភូមិ​មក​ពី​ឃុំ​បឹងប្រាំ ស្រុក​បវេល ខេត្ត​បាត់ដំបង ដាក់​ញត្តិ​នៅ​រដ្ឋសភា ទាមទារ​ឲ្យ​ជួយ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

ពលរដ្ឋ​មាន​បញ្ហា​ដី​មក​ពី​​៤​ខេត្ត​រាជធានី​ដាក់​ញត្តិ​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​តំណាងរាស្ត្រ

តំណាង​ពលរដ្ឋ​មាន​បញ្ហាដីធ្លី​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ មកពី ៤​រាជធានី​ខេត្ត បាន​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​ដាក់​ញត្តិ​មុខ​មន្ទីរ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​តំណាង​រា​ស្ត្រី​ទាំង​ពីរ​គណបក្ស។ ការ​ស្វែងរក​អន្តរាគមន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា បន្ទាប់ពី​ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​ដំណោះស្រាយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ