តាម​យើង​ខ្ញុំ

ពលរដ្ឋ​​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព

ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ៣០​គ្រួសារ​នៅ​ឃុំ​បាក់ស្នា ស្រុក​បារាយណ៍ ខេត្ត​កំពង់ធំ ពលរដ្ឋ​បារម្ភ​ខ្លាច​​អាជ្ញាធរ​យក​ដី​របស់​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​ប្រាក់ ឬ​ធ្វើជា​សម្បត្តិ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដោយ​សំអាង​ថា យក​ដី​ទាំង​នោះ​ទុក​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល