ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ២០០នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ឱរ៉ាល់ និង​ស្រុក​ថ្ពង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ តវ៉ា​នៅ​មុខ​​ធនាគារ អេអ៊ិនហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ (ANZ Royal) នៅ​ភ្នំពេញ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ៣០ កញ្ញា។

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​លី​យ៉ុងផាត់​នៅ​កំពង់ស្ពឺ​ស្នើ​ធនាគារ​ANZ​ផ្ដល់​សំណង

ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទំនាស់​ដី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចម្ការ​អំពៅ​របស់ លោក លី យ៉ុងផាត់ នៅ​ឃុំ​អមលាំង ស្រុក​ឱរ៉ាល់ និង​ស្រុក​ថ្ពង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ប្រមាណ ២០០​នាក់ នាំ​គ្នា​មក​តវ៉ា​មុខ​អគារ​ធនាគារ អេ.អិន.ហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ (ANZ Royal) នៅ​ភ្នំពេញ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៣០ កញ្ញា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ