ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ឃ្សឹម ស្រុក​ស្នួល ខេត្ត​ក្រចេះ ឡើង​ទៅ​ស្តាប់​ការ​សាកសួរ​តំណាង​ពួក​គាត់​តាម​ដីកា​កោះ​ហៅ​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​ក្រចេះ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

តំណាង​ពលរដ្ឋ​តវ៉ា​ដីធ្លី​នៅ​ក្រចេះ​ថា​ការ​កោះ​ហៅ​ចូល​បំភ្លឺ​ជា​ការ​បំបាក់​ស្មារតី

តំណាង​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​នៅ​ឃុំ​ឃ្សឹម ស្រុក​ស្នួល ខេត្ត​ក្រចេះ ដែល​បាន​ដឹកនាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី​នៅ​ភ្នំពេញ​រហូត​បាន​សម្រេច​នោះ ពេល​នេះ​ត្រូវ​បាន​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត កោះ​ហៅ​ដើម្បី​ចូល​បំភ្លឺ​ជុំវិញ​រឿង​ឆបោក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ