សមាជិក​ព្រៃ​សហគមន៍​ឃ្មុំ​ស្រករ​ថ្លុក​ឫស្សី នៅ​ឃុំ​ត្រពាំងឫស្សី ស្រុក​កំពង់ស្វាយ ខេត្ត​កំពង់ធំ ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ទីតាំង​ដែល​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​បែងចែក​ដី​សហគមន៍​ជូន​ពលរដ្ឋ​តំបន់​ផ្សេង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo LICADHO

អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​រង​ការ​ចោទ​ថា​ឃុបឃិត​ចែក​ដី​សហគមន៍​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ផ្សេង

ប្រជា​សហគមន៍​នៅ​ឃុំ​ត្រពាំងឫស្សី ស្រុក​កំពង់ស្វាយ ខេត្ត​កំពង់ធំ សម្ដែង​ការ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​សម្រេច​របស់​អាជ្ញាធរ​ឃុំ ក្នុង​ការ​បែងចែក​ដី​សហគមន៍​ទៅ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​ផ្សេង។ ពួក​គេ​ថា ដី​ព្រៃ​សហគមន៍​មួយ​នេះ​បាន​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​ការ​រស់នៅ​របស់​ពួក​គាត់ និង​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រួម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល