តាម​យើង​ខ្ញុំ

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដី​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​តៃវ៉ាន់​នៅ​ព្រះវិហារ​តវ៉ា​នឹង​ការ​ឈូស​ឆាយ​ពង្រីក​ផ្ទៃ​ដី

ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង ៣០០​គ្រួសារ​នៅ​ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះវិហារ កំពុង​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​តៃវ៉ាន់​មួយ ដែល​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​សម្បទាន​ដីធ្លី​ក្នុង​ស្រុក​នេះ។ ជម្លោះ​នោះ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ភូមិ​ជាច្រើន​នាក់​លើក​គ្នា​ទៅ​តវ៉ា​នឹង​ការ​ឈូស​ឆាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​មាន​បំណង​ពង្រីក​ផ្ទៃ​ដី​នោះ​អស់​រយៈពេល ២​ថ្ងៃ​មក​ហើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល