សំណង់​ផ្ទះល្វែង​មួយ​នៅ​ចំណុច​ផ្សារ​មេមត់ ស្រុក​មេមត់ ដែល​ពលរដ្ឋ​ថា សង់​បំពាន​ផ្លូវ នៅ​ជាប់​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​ឃុំ​មេមត់។ រូបថត​ថ្ងៃ​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦

ពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​មេមត់​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​លើ​ករណី​សំណង់​បំពាន​ដី​ផ្លូវ

ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ជាប់​ផ្សារ​មេមត់ ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ លើក​ឡើង​ថា ម្ចាស់​ផ្ទះល្វែង​មួយ​កន្លែង​កំពុង​សាងសង់​ផ្ទះល្វែង​របស់​ខ្លួន​រំលោភ​លើ​ដី​ផ្លូវ​សាធារណៈ។ ពួកគេ​លើក​ឡើង​ថា ការ​សាងសង់​បែប​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ពលរដ្ឋ​មិន​ខាន​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល