តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥

ពលរដ្ឋ​ស្វាយរៀង​៥០​គ្រួសារ​ដែល​រងគ្រោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល​ធ្លាក់​ខ្លួន​ដើរ​សុំទាន

អ្នកភូមិ ៥០​គ្រួសារ រស់​នៅ​ឃុំ​ចន្ទ្រា ស្រុក​ចន្ទ្រា ខែត្រ​ស្វាយរៀង ដែល​មាន​វិវាទ​ដីធ្លី​ជាមួយ​អ្នក​មាន​អំណាច កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ជីវភាព​គ្រួសារ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ធ្វើ​សំណាក​ស្រុក និង​ខ្លះ​ទៀត​ដើរ​សំ​ទាន​គេ ចិញ្ចឹមជីវិត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល