ផែនទី​ខេត្ត​រតនគិរី។

ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​មួយ​គ្រួសារ​ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​ដុត​រោង​ចម្ការ​អ្នក​ភូមិ

ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ចារ៉ាយ មួយ​គ្រួសារ​ក្នុង​ចំណោម ៨​គ្រួសារ ចោទ​ប្រកាន់​មេការ​ក្រុមហ៊ុន ឌី.អឹម.ហ្គ្រុប (DM Group) ថា​បាន​បំផ្លិចបំផ្លាញ​រោង​ចាំ​ចម្ការ​អ្នក​ភូមិ​ដើម្បី​យក​ដី។ ការ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​នេះ អ្នក​ភូមិ​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ប្ដឹង​ទៅ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​រួច​ហើយ ក៏​ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​ឃើញ​មាន​ចំណាត់​ការ​បែប​ណា​នៅ​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល