ប្រជា​ពលរដ្ឋ​និង​ព្រះសង្ឃ ប្រហែល ១០០ នាក់​និង​អង្គ​ត្រូវ​បាន​កង​សន្តិសុខ​រារាំង នៅ​ជិត​ផ្ទះ​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០ តុលា ២០១៤។ R

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដី​ពី​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ត្រូវ​បាន​កង​សន្តិសុខ​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ទៅ​ជិត​ផ្ទះ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​និង​ព្រះសង្ឃ ប្រហែល ១០០ នាក់​និង​អង្គ មកពី​​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​បាន​នាំ​គ្នា ទៅ​ដាក់​លិខិត​សុំ​អន្តរាគមន៍ ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​ខុទ្ទកាល័យ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប៉ុន្តែ កង​សន្តិសុខ​បាន​រារាំង មិន​ឲ្យ​ទៅ​ជិត​ឡើយ។ តែ​ពុំ​មាន​អំពើ​ហិង្សា ឬ​ការ​ប៉ះទង្គិច​កើត​មាន​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ