លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន (អាវ​ស) ជួប​អាជីវករ​ដូរ​លុយ​នៅ​ក្រុង​សំរោង ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ខក​ចិត្ត​នឹង​អាជ្ញាធរ​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ជួប​លោក ហ៊ុន សែន

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ដែល​កំពុង​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ភាគ​ឧត្តរ យល់​ថា ដំណើរ​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ជាច្រើន​នោះ គឺ​មិន​អាច​រក​ឃើញ​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ពលរដ្ឋ ហើយ​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ឲ្យ​ពិត​ប្រាកដ​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល