៣០-សីហា-២០១៤៖ រូបថត​តំណាង​កម្មករ និង​ជា​អ្នក​របួស​មួយ​រូប​ឈ្មោះ ស៊ិន ឃីម ដែល​ត្រូវ​របួស​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​របង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ខេ.ឌី.ស៊ី (KDC) ដោយ​ចម្ពាម​កៅស៊ូ និង​ដុំ​ថ្ម។

កម្មករ​ស៊ី​ឈ្នួល​ធ្វើ​របង​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ភូមិ​ឡពាង​ដាក់​ញត្តិ​ឲ្យ​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌

តំណាង​កម្មករ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ខេ.ឌី.ស៊ី (KDC) ចំនួន ៦​រូប និង​អ្នក​គាំទ្រ​ជាង ២០០​នាក់ ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​ឱ្យ​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌​ដល់​ពួក​គាត់​ដែល​រង​បួស។ ក្រុម​កម្មករ​ទាំង​នេះ ក៏​តវ៉ា​ចំពោះ​ការ​ដោះ​លែង​អ្នក​ភូមិ​ឡពាង ៥​នាក់​ចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ