ក្រុម​ស្ត្រី​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​បុរីកីឡា ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី តវ៉ា​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​វីឡា​របស់​អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន ផានអ៊ីម៉ិច ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧។

អ្នក​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​បុរីកីឡា​ខ្លះ​ព្រម​ទទួល​សំណង​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​ចាកចេញ

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​សហគមន៍​បុរីកីឡា ដែល​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​៧មករា បាន​កោះ​ហៅ​ប្រជុំ​រក​ដំណោះស្រាយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មករា ឲ្យ​ដឹង​ថា មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​បាន​ព្រម​ទទួល​យក​សំណង​ជា​លុយ​ចំនួន ១៦.០០០​ដុល្លារ និង​មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ទៀត​ក៏​មិន​ទាន់​ព្រម​ទទួល​យក​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល