រូប​សំណាក​តា​ដំបង​គ្រញូង​នៅ​ក្នុង​ទីរួម​ខែត្រ​បាត់ដំបង។

ពលរដ្ឋ​៥៩​គ្រួសារ​នៅ​បាត់ដំបង​ផ្ដិត​មេដៃ​រក​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​ដី​ជាមួយ​ទាហាន

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​មន្ត្រី​យោធា​ភូមិ​ភាគ​៥ ជាង ៥០​គ្រួសារ នៅ​ស្រុក​បវេល ខេត្ត​បាត់ដំបង នាំ​គ្នា​ផ្ដិត​ស្នាម​មេដៃ​ដាក់​ទៅ​អង្គការ​លីកាដូ (Licadho) ឲ្យ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​ប្រគល់​ដី​ដែល​មាន​ទំនាស់​នោះ​យក​ទៅ​បង្កបង្កើនផល​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​គ្រួសារ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល