ផែនទី​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង

ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ក្បាលរមាស​ចោទ​ឆ្មាំ​ក្រុមហ៊ុន​សុភា​ពាណិជ្ជ​ថា​ជួញ​ដូរ​ដី​នៅ​តំបន់​អូរ​លៀង​ក្រួស

ពលរដ្ឋ​ជាង ១០០​គ្រួសារ​រស់នៅ​ភូមិ​ច្រប់ ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ចោទ​ឆ្មាំ​ក្រុមហ៊ុន​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច សុភា​ពាណិជ្ជ ថា​ជួញ​ដូរ ឬ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ដី​នៅ​តំបន់​អូរ​លៀង​ក្រួស ក្រោម​រូបភាព​ផ្តល់​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​រដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល