ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​រថភ្លើង ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក លើក​បដា​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដើម្បី​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ជូន​ពួក​គាត់ មុន​អាជ្ញាធរ​ចុះ​រារាំង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

អាជ្ញាធរ​រារាំង​ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​រថភ្លើង​មិន​ឲ្យ​ដាក់​​​បដា​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី

អាជ្ញាធរ​រារាំង​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​តាម​ផ្លូវ​រថភ្លើង ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក មិន​ឲ្យ​ដាក់​បដា​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ខណៈ​ដែល​លោក​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ទៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មេសា នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល