លោក​មេធាវី ជូង ជូងី ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នកកាសែត នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៥។

មេធាវី​លោក ហុង សុខហួរ៖ សាលក្រម​របៀប​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ប៉ះពាល់​សិទ្ធិ​កូន​ក្ដី

នៅ​សល់ ៤​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​នឹង​ជំនុំជម្រះ​លើ​បណ្ដឹង​របស់​លោក ជូង ជូងី ប្រឆាំង​សាលក្រម​របៀប​របស់​ចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល