សកម្មជន​ដីធ្លី​តំបន់​បឹងកក់ លោកស្រី បូ ឆវី (រូប​ជាប់​ខ្នោះ​ដៃ) និង​លោកស្រី ង៉ែត ឃុន ក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ​នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

តុលាការ​គ្រោង​បើក​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​អ្នក​បឹងកក់​និង​សាលាក្រុង​នៅ​ខែ​ក្រោយ

សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ គ្រោង​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​លើ​សំណុំ​រឿង​ដែល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ប្ដឹង​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បឹងកក់ ៤​នាក់ កាល​ពី​ចុង​ឆ្នាំ​២០១១។ មេធាវី​អ្នក​បឹងកក់ នៅ​មិន​ទាន់​ឆ្លើយ​តប​ថា នឹង​ចូល​ខ្លួន​ជម្រះ ឬ​យ៉ាង​ណា​នៅ​ឡើយ​ចំពោះ​គម្រោង​បើក​សវនាការ​នេះ។

នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល