ប្រធាន​សមាគម​គ្រូបង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ និង​ជា​ប្រធាន​សហភាព​សហជីព​កម្ពុជា លោក រ៉ុង ឈុន ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​កាសែត បន្ទាប់​ពី​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សាកសួរ​រួច នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

តុលាការ​ដាក់​ឲ្យ​លោក រ៉ុង ឈុន ឋិត​ក្រោម​ការ​ឃ្លាំ​មើល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​តវ៉ា​នៅ​ផ្លូវ​វ៉េងស្រេង

សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​ដាក់​ឲ្យ លោក រ៉ុង ឈុន ឋិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ឃ្លាំ​មើល បន្ទាប់​ពី​សាកសួរ​ចំពោះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ករណី​អំពើ​ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចខាត​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សាធារណៈ​ដោយ​ចេតនា និង​គំរាម​កំហែង​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ជា​ឧបសគ្គ​ដល់​ចរាចរណ៍​សាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​តវ៉ា​នៅ​ផ្លូវ​វ៉េងស្រេង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ