សហគមន៍​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ លើក​បដា​តវ៉ា​ខាង​មុខ​វត្ត​ព្រះពុទ្ធ​ទាមទារ​ឲ្យ​ដោះ​លែង​មនុស្ស ២៣​នាក់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។

តុលាការ​បើក​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​មនុស្ស​២៣​នាក់

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ បាន​ផ្អាក​សវនាការ​មួយ​រយៈពេល​បន្ទាប់​ពី​បាន​សាកសួរ​ជន​សង្ស័យ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​ស្រស់ស្រូប​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​នៅ​ម៉ោង​ប្រមាណ ១១​ព្រឹក ហើយ​កំណត់​ថា​នឹង​បន្ត​សវនាការ​នៅ​ម៉ោង ២ និង ៣០​នាទី​បន្ត​ទៀត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ