តុលាការ​មិន​ចាត់ការ​បណ្ដឹង​ប្ដឹង​មេការ​ក្រុមហ៊ុន​ភរិយា​អភិបាល​រង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី

ព្រះរាជអាជ្ញា​អម​តុលាការ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី បដិសេធ​មិន​ចាត់ការ​បណ្ដឹង​ចោទ​ប្រកាន់​មេការ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ភរិយា​អភិបាល​រង​ខេត្ត ពី​បទ​ប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​មនុស្សឃាត​មក​លើ​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឡើយ។ សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជា​ដើម​បណ្ដឹង​អះអាង​ថា ការ​បដិសេធ​នេះ​​គឺ​ជា​ការ​សម្រេច​មិន​ផ្ដល់​យុត្តិធម៌​ក្នុង​រឿង​ក្ដី​នេះ​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ