តាម​យើង​ខ្ញុំ
លោក គល់ បញ្ញា ប្រធាន​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (Comfrel) ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត នៅ​សណ្ឋាគារ​អ៊ីមភើរៀល រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០ មករា ២០១៥។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រកាស​រៀបចំ​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​សមាគម​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ឡើង​វិញ

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ មេសា ប្រកាស​ថា លោក​នឹង​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​កំណត់​តួនាទី​សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល