តាម​យើង​ខ្ញុំ
ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ ឬ​ស្ពាន​មិត្តភាព​កម្ពុជា-ជប៉ុន។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥

សាលា​ក្រុង​នឹង​ផ្អាក​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ​មួយ​រយៈ

ចរាចរ​លើ​ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ ឬ​ស្ពាន​មិត្តភាព​កម្ពុជា-ជប៉ុន នឹង​ផ្អាក​មួយ​រយៈ គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​កុម្ភៈ។ សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្រុម​បច្ចេកទេស​របស់​ជប៉ុន នឹង​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​សិក្សា​លម្អិត​ពី​ស្ថានភាព​ខូចខាត​របស់​ស្ពាន​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល