តារាចម្រៀង សាន ស្រីឡៃ។

អ្នក​ធ្វើ​ការ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី​រិះគន់​ការ​ចែកចាយ​ថតរូប​អាក្រាត​នៃ​សព​​អ្នក​ចម្រៀង សាន ស្រីឡៃ

អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក (Facebook) និង​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី​រិះគន់​ចំពោះ​ទង្វើ​អសីលធម៌ របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ថតរូប​អាក្រាត​នៃ​សព​របស់​អ្នក​ចម្រៀង សាន ស្រីឡៃ ចែក​ចាយ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល