អតីត​គ្រូបង្រៀន​ជាប់​កិច្ចសន្យា​នៅ​សាលា​ឆ្លង​កាត់​ចង្គំ​ទី​១ និង​សាលា​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ឃុំ​ទន្លូង ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ អ្នកស្រី ហម គឹមសាន។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧។

អតីត​គ្រូបង្រៀន​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ម្នាក់​នៅ​ស្រុក​មេមត់​ស្វែងរក​អន្តរាគមន៍​ចូល​ជា​គ្រូ​ក្របខ័ណ្ឌ

អតីត​គ្រូបង្រៀន​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ម្នាក់​នៅ​ឃុំ​ទន្លូង ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ស្នើ​ឲ្យ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អន្តរាគមន៍​ឲ្យ​គាត់​បាន​បង្រៀន និង​បាន​ចូល​ជា​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​អប់រំ ដើម្បី​មាន​ឱកាស​ជួយ​ដល់​កូន​សិស្ស​នៅ​តាម​តំបន់​ដាច់ស្រយាល​បន្ត​ទៀត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល