មេ​ឃុំ​ផ្សារ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​រង​ការ​ចោទ​ថា​យក​លុយ​បញ្ជាក់​លិខិត​លើស​តម្លៃ​កំណត់

ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​អតីត​សិស្ស និង​សិស្ស​ទើប​ប្រឡង​ជាប់​បាក់​ឌុប ឬ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ​២០១៤ រិះគន់​មេ​ឃុំ​ផ្សារ ស្រុក​បរិបូរណ៍ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ថា​បាន​ទាមទារ​ប្រាក់​ថ្លៃ​បញ្ជាក់​លើ​លិខិត​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ប្រឡង​គ្រូ​កម្រិត​បឋម​សិក្សា ឬ​គ្រូ​មធ្យម​សិក្សា លើស​តម្លៃ​កំណត់​របស់​អន្តរ​ក្រសួង​ដែល​បាន​កំណត់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ