រដ្ឋ​សភា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១ កញ្ញា ២០១៤

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចូល​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​នៅ​សភា​អំពី​រឿង​ថវិកាជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក​អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាន​ចូល​បំភ្លឺ​អំពី​រឿង​ថវិកាជាតិ នៅ​សភា តាម​ការ​ស្នើសុំ​របស់​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​ទី២។ សមាជិកសភា​មកពី​គណបក្ស​កាន់អំណាច​និង​គណបក្សប្រឆាំង មិន​មាន​ការជំទាស់ ឬ​ខ្វែងគំនិត​គ្នា​ឡើយ ហើយ​ច្បាប់​ថវិកាជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥ នឹង​ត្រូវ​រដ្ឋសភា​អនុម័ត​នៅ​ចុងខែ​វិច្ឆិកា​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ