ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា លោក អាត់ ធន ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

សហភាព​ការងារ​ប្រកាន់​ជំហរ​ហែ​ក្បួន​ជាង​៣​ពាន់នាក់​ក្នុង​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​១​ឧសភា

សហព័ន្ធ​សហជីព និង​សមាគម​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ​ដែល​មាន​ផ្នែក​កាត់​ដេរ សំណង់ ទេសចរណ៍ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ដឹក​ជញ្ជូន និង​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​ហែ​ក្បួន​ជាង ៣​ពាន់​នាក់ ដាក់​ញត្តិ​នៅ​រដ្ឋសភា ក្នុង​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ ១ ឧសភា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល