អ្នក​ទោស​៥នាក់ ក្នុង​ចំណោម ៦នាក់​ដែល​បាន​អារ​ចម្រឹង​បង្អួត រត់​ចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​រតនគិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

អ្នក​ទោស​៧​នាក់​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី​ហែក​គុក​គេច​ខ្លួន

អ្នក​ទោស​មួយ​ក្រុម​មាន​គ្នា​៧នាក់ រស់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ឃុំឃាំង​តែ​មួយ នៃ​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​រតនគិរី​បាន​អារ​ចម្រឹង​បង្អួច​ហើយ​រត់​គេច​ខ្លួន​៦នាក់ រី​ឯ​អ្នក​ទោស​ម្នាក់​ទៀត​ត្រូវ​បាន​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​ប្រទះ​ឃើញ​ទាន់ និង​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ខណៈ​កំពុង​ព្យាយាម​គេច​ខ្លួន។ មន្ត្រី​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​ដាក់​ការ​សង្ស័យ​ថា​ការ​រត់គេច​ខ្លួន​នេះ ជា​គម្រោង​ការ​រៀប​ចំ​ទុក​ជាមុន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ