៣-ធ្នូ-២០១៣៖ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ។

ACU ថា​មាន​មន្ត្រី​ជិត​១​ម៉ឺន​៥​ពាន់​នាក់​ទៅ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​និង​បំណុល

នាយកដ្ឋាន​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​នៃ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ថា ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ មករា មាន​មន្ត្រី​មក​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​ជិត ១​ម៉ឺន ៥​ពាន់​នាក់ (១៤.៦៧១​នាក់)។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល