កិច្ច​ពិភាក្សា​ត្រីភាគី​ជា​លើក​ទី​ពីរ ដើម្បី​រក​ការ​ឯកភាព​គ្នា​ទៅ​លើ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Ou Banung

ក្រុម​ការងារ​ត្រីភាគី​ចង់​បញ្ចប់​ការ​ចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​មុន​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ

នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ខាង​សហជីព​កម្មករ ខាង​តំណាង​រោងចក្រ និង​ខាង​រដ្ឋាភិបាល ចូលរួម​ពិភាក្សា​ត្រីភាគី​ជា​លើក​ទី​២។ ការ​ចរចា​ត្រីភាគី​នេះ ជជែក​បន្ត​ទៅ​លើ​កិច្ច​ពិភាក្សា​កាល​ពី​ជំនួប​ប្រជុំ​លើក​ទី​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ កញ្ញា ដើម្បី​រក​ការ​ឯកភាព​គ្នា​ទៅ​លើ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​ក៏ដូចជា​លើក​ទី​មួយ​ដែរ គឺ​ភាគី​ទាំងអស់​មិន​ទាន់​ឯកភាព​គ្នា​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល