ផែនទី​ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យ។

ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ថា​ធ្វើ​អោយ​ខូច​ផ្លូវ

ក្រុមហ៊ុន​ចិន មួយ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ផ្លូវ​ក្រវាត់​នៅ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន​ខ្មែរ-​ថៃ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខូចខាត​ផ្លូវ​លំ​ឆ្លង​កាត់​ភូមិ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លះ​នៅ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ ក្នុង​រដូវ​វស្សា​ដែល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល