ដំឡូងមី​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ស្រឡប់ ស្រុក​ត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ។

ពលរដ្ឋ​នៅ​កំពង់ធំ​បារម្ភ​ពី​ជំងឺ​ផ្សិត​រីក​រាល​ដាល​លើ​ដំឡូងមី

ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​សណ្ដាន់ ខេត្ត​កំពង់ធំ កំពុង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​ដំណាំ​ដំឡូងមី​របស់​ពួក​គាត់ ដែល​កំពុង​ជួប​នឹង​ជំងឺ​ម្យ៉ាង គឺ​ជំងឺ​ផ្សិត ដែល​រីក​រាល​ដាល​លើ​ដំណាំ​ពួក​គាត់​ស្ទើរ​គ្រប់​កន្លែង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ