ក្រុម​មន្ត្រី​ថ្នាក់​អនុរដ្ឋមន្ត្រី និង​នាយកដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការ​ផ្នែក​វប្បធម៌ និង​ព័ត៌មាន​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ហៅ​កាត់​ថា អាស៊ាន (ASEAN) ចំនួន ១១​ប្រទេស ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៤៩ នា​ខេត្ត​សៀមរាប នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

កម្ពុជា​បារម្ភ​ពី​បញ្ហា​ធនធាន​មនុស្ស​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ពេល​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា បង្ហាញ​ពី​ច្បាប់​សារព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ ថា​មាន​លក្ខណៈ​សេរី និង​ប្រសើរ​ច្រើន​ជាង​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំងអស់។ ក៏ប៉ុន្តែ កម្ពុជា អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​ធនធាន​មនុស្ស​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ជាច្រើន ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ