ទេសចរ​ថត​រូប​កម្សាន្ត​លេង​នៅ​បឹង​យក្សឡោម ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

ស្ថានភាព​អ្នកទេសចរ​មក​កម្សាន្ត​ខេត្ត​រតនគិរី​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន

រមណីយដ្ឋាន​ចំនួន​ពីរ​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី ទទួល​បាន​អ្នក​ទេសចរ​ច្រើន​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ខណៈ​តួលេខ​អ្នក​ទេសចរ​មក​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​មក​កម្សាន្ត​ច្រើន​ដូច​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល