កាណូត​ដ​ចេញ​ពី​ផែ​ផ្សារ​ក្រោម នៃ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ទៅ​កាន់​ស្រុក​កំពង់លែង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤

អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​តម្រូវ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ជលយាន​គ្រប់​ប្រភេទ​ត្រូវ​មាន​ប័ណ្ណ​សម្គាល់

សាលា​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​ទឹក ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ជលយាន និង​ជល​យានយន្ត ទាក់ទង​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន ដើម្បី​បំពេញ​សំណុំ​បែបបទ​តាម​មធ្យោបាយ​របស់​ខ្លួន ចាប់​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល