ក្រុម​កម្មករ​រោងចក្រ ញូ អាកឃីត ហ្គាមិន ហ្វេកធើរី លីមីធីត (New Archid Garment Factory Ltd.) តវ៉ា​នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​ទាមទារ​ឲ្យ​កែតម្រូវ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ និង​ទទួល​យក​តំណាង​កម្មករ​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ នា​ស្រុក​អង្គស្នួល ខេត្ត​កណ្ដាល នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។

កម្មករ​កាត់ដេរ​រាប់​រយ​នាក់​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល​​តវ៉ា​ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​ថា​រំលោភ​សិទ្ធិ​ការងារ

ក្រុម​កម្មករ​រោងចក្រ ញូ អាកឃីត ហ្គាមិន ហ្វេកធើរី លីមីធីត (New Archid Garment Factory Ltd.) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​ឧសភា ប្រមូល​គ្នា​តវ៉ា​នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន ទាមទារ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កែតម្រូវ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ និង​ទទួល​យក​តំណាង​កម្មករ​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ។ ក៏ប៉ុន្តែ ភាគី​ក្រុមហ៊ុន​ច្រាន​ចោល​រាល់​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​របស់​ក្រុម​កម្មករ​ដែល​ថា ក្រុមហ៊ុន​បាន​រំលោភ​សិទ្ធិ​កម្មករ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល