រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ទូរទស្សន៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត (Online TV) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​សាកល្បង​ទូរទស្សន៍​អនឡាញ​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​ចិន ឈ្មោះ សូភើណែត (Super Net) ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​សាកល្បង​នូវ​ទូរទស្សន៍​អនឡាញ (Online TV) ឬ​ទូរទស្សន៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត (Internet) លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ កក្កដា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល