មេការ​សំណង់​ម្នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​ប្លង់សេ​បាក់​ធ្លាក់​សង្កត់​លើ​នៅ​ចាក់អង្រែលើ

ប្លង់សេ​សំណង់​កំពុង​សាងសង់​មួយ​នៅ​ភូមិ​ព្រែកតាគង់ សង្កាត់​ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌ​មានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាក់​ធ្លាក់​សង្កត់​មេការ​សំណង់​ម្នាក់​ស្លាប់ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៣១ កក្កដា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ