តាម​យើង​ខ្ញុំ
គំនរ​ឈើ​អារ​ដែល​ឈ្មួញ​គរ​ទុក​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ឡង់ ចំណុច​តំបន់​ច្រក​តោល ខេត្ត​កំពង់ធំ។

ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់បង់​របរ​រក​ជ័រ​ទឹក

ពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​សណ្ដាន់ ខេត្ត​កំពង់ធំ កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​មុខ​របរ​ពី​អនុផល​ព្រៃឈើ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​​ព្រៃឡង់ នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់ ពីព្រោះ​​ដើម​ច្បោះ​ដែល​ជា​ប្រភព​ផ្ដល់​​ជ័រ​ទឹក​របស់​ពលរដ្ឋ​យ៉ាង​សំខាន់ កំពុង​ប្រឈម​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​ពី​សំណាក់​ឈ្មួញ​មាន​ប្រាក់។ ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​នេះ អាជ្ញាធរ​បញ្ជាក់​ថា ពួក​គេ​កំពុង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​ដូច​គ្នា​ដែរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល