វីដេអូ

ក្រ​សួង​​ឧ​​​ស្សា​ហ​កម្មនិង​សមាជិក​អា​ស៊ាន ​ចង់កំ​​​​រិ​ត​​​ផ​​លិ​ត​កម្ម​​​នៃ​សន្តិ​​ស

2016-10-26

ក្រ​សួង​​ឧ​​​ស្សា​ហ​កម្មនិង​សមាជិក​អា​ស៊ាន ​ចង់កំ​​​​រិ​ត​​​ផ​​លិ​ត​កម្ម​​​នៃ​សន្តិ​​សុខ​ស្បៀង​សម្រាប់​ពល​រដ្ឋក្នុង​តំបន់

ពាក្យ​គន្លឹះ
ក្រ​សួង​​ឧ​​​ស្សា​ហ​កម្មនិង​សមាជិ

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល