វីដេអូ

ការ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ជា​បញ្ហា​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

2016-12-08

ការ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ជា​បញ្ហា​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
ការ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ជា​បញ្

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល