ພວມປັບປຸງ ເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ໃນຂະນະນີ້ ພວກເຮົາ ພວມປັບປຸງ ເວັບໄຊທ໌ ໃໝ່, ຖ້າຫາກວ່າ ມີສິ່ງໃດ ຜິດປົກກະຕິ ຫລື ທ່ານ ມີຄວາມເຫັນຫຍັງ ກະຣຸນາ ສົ່ງອີເມລ ຫາພວກເຮົາໄດ້. ຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານ ຈະເປັນປໂຍດ ທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານ ບໍ່ສາມາດ ອ່ານຂ່າວ ໃນເວັບໄຊທ໌ໄດ້, ກະຣຸນາ ຕິດຕັ້ງ ຕົວໜັງສື ພາສາລາວ. (if you can't read news, please install Lao font "saysetha OT"
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
ພິມ
  • ພິມ
  • ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
  • ຄໍາເຫັນ
  • ອີແມວລ໌
FT-Lao page
ຮູບ ເວັບໄຊທ໌ ຜແນກພາສາລາວ
RFA

ຕົວໜັງສືລາວ (Lao Font) ຊນິດໃດ ທີ່ທາງ RFA ໃຊ້ອອກໃນ RFA Website ຂອງຜແນກ ພາສາລາວ?

ພວກເຮົາ ໃຊ້ຕົວໜັງສື ທີ່ເອີ້ນວ່າ Saysettha OT. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ຕົວໜັງສືຊນິດນີ້ ໃຫ້ທ່ານ ຍ້າຍ ລູກສອນ ໄປໃສ່ Saysettha OT ທີ່ມີສີຟ້າ ຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລ້ວກົດປຸ່ມ, ທ່ານກໍຈະເຫັນ Web site ທີ່ທ່ານ ສາມາດເອົາຕົວໜັງສືລາວ ຊະນິດນີ້ ມາໃສ່ໄວ້ໃນ ເຄື່ອງ Computer ຂອງທ່ານໄດ້.

ເປັນຫຍັງຕົວໜັງສື ຢູ່ໃນ RFA Website ຂອງຜແນກພາສາລາວ ຈຶ່ງເປັນຕົວ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ອ່ານອອກໄດ້ ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນຕົວໜັງສືລາວ?

ບັນຫາ ກໍແມ່ນທ່ານບໍ່ມີຕົວໜັງສືລາວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Saysettha OT. ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ Window XP ທ່ານ ຈະບໍ່ມີບັນຫາ ເຣື້ອງຕົວໜັງສື. ແຕ່ຫາກ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Windows XP ທ່ານຈະຕ້ອງ ເອົາຕົວໜັງສື Saysettha OT ໄປໄວ້ ( install ) ໃນເຄື່ອງ Computer ຂອງທ່ານ. ແລ້ວທ່ານ ກໍ່ສາມາດ ເຫັນຕົວໜັງສືລາວ ໃນ Website ຂອງພວກເຮົາ.