ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការ​បង្ក្រាប​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​កម្ពុជា

ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការ​បង្ក្រាប​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​កម្ពុជា

ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី​១៣២​ ក្នុង​ចំណោម​ ១៨០​ ប្រទេស​ ក្នុង​សន្ទស្សន៍​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧​ របស់​អង្គការ​អ្នក​កាសែត​គ្មាន​ព្រំដែន​។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល