សកម្មភាព​ក្រុម​យុវជន​ស្រឡាញ់​ព្រៃឈើ ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ជិះ​កង់ ​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ហើយ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សារសំខាន់​របស់​ព្រៃ​ព្រះ​រកា​ដែល​កំពុង​រង​ការ​គំរាមកំហែង។

សហគមន៍​ថា ព្រៃ​ព្រះ​រកា​គឺ​ជា​ទីផ្សារ​កាប់​ឈើ ​របស់​អ្នក​រកស៊ី​ឈើ​ខុសច្បាប់

សហគមន៍​ការពារ​ព្រៃ​ព្រះ​រកា​ខេត្ត​ព្រះវិហារ និង​ក្រុម​យុវជន បង្ហាញ​ក្តី​កង្វល់​ជា​ថ្មី​ទៀត ពី​ជោគ​វាសនា​ព្រៃ​ព្រះរកា ដែល​ជា​ប្រភព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល