រូប​សំណាក​ដំរំី ធ្វើ​រណារយន្ត​កាប់​ឈើ ដែល​ចាប់​បាន​ពី​ជន​ល្មើស។

សង្គម​ស៊ីវិល​គាំទ្រ​ការ​យក​ម៉ាស៊ីន​អារ​ឈើ​កសាង​រូប​សំណាក​សត្វ​ដំរី​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល និង​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​សាទរ ចំពោះ​ការ​យក​រណារ​យន្ត ទៅ​កែច្នៃ​ជា​រូប​សត្វ​ដំរី​តាំង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ដើម្បី​រួមចំណែក អភិរក្ស​ជីវចម្រុះ និង​ធនធានធម្មជាតិ​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល