រូបថត​បង្ហាញ​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ជំរំ​ខៅអ៊ីដាង ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៩ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៣។

ប្រវត្តិ​ជំរំ​ជនភៀសខ្លួន​ខ្មែរ ខៅអ៊ីដាង

ខៅអ៊ីដាង ជា​ឈ្មោះ​ភ្នំ​មួយ ដែល​ឋិត​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​ខូខ្លាន ស្រុក​តាផៈយ៉ា ខេត្ត​ស្រះកែវ ប្រទេស​ថៃ។ ជើង​ភ្នំ​នេះ ធ្លាប់​ផ្ដល់​ជា​ទី​ជម្រក​ដល់​ជន​ភៀសខ្លួន​ខ្មែរ​រាប់​សែន​នាក់ ឲ្យ​បាន​ស្នាក់​អាស្រ័យ​ផុត​ពី​ទុក្ខ​ភ័យ ក្នុង​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំង​នោះ​កំពុង​រត់​គេច​ពី​សង្គ្រាម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៩ និង​ពេញ​មួយ​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​១៩៨០។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វប្បធម៌

គេហទំព័រ​ទាំងមូល