ការ​សម្ដែង​ត្រាប់​ឡើង​វិញ​​របស់​សិល្បករ បង្ហាញ​អំពី​ការ​កាប់​សម្លាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម នៅ​ថ្ងៃ "ទិវា​ចងចាំ ២០ ឧសភា"។

របប​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ប្រារព្ធ​ទិវា​នៃ​ការ​ចងចាំ ថ្ងៃ​ទី២០ ឧសភា

របប​ក្រុងភ្នំពេញ រៀប​ប្រារព្ធ​ទិវា​នៃ​ការ​ចងចាំ ដើម្បី​រំលឹក​ឡើង​វិញ នូវ​ការ​ឈឺ​ចាប់ ការ​កាប់​សម្លាប់ និង​ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល