នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា លោក ឆាំង យុ ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ មីនា ឆ្នាំ​២០១៥ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

"ការ​រើ​រូប​ចម្លាក់​រំឭក​ជនរងគ្រោះ​ប៉ះពាល់​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ចៅក្រម​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម"

បញ្ហា​ដែល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដក​រូប​ចម្លាក់​រំឭក​ដល់​ជន​រងគ្រោះ​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម ចេញ​ពី​សួន​មុខ​ស្ថានទូត​បារាំង កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ នេះ ត្រូវ​បាន​មតិ​​សាធារណជន​ខ្លះ និង​អ្នក​ជំនាញ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម​មួយ​រិះគន់ ហាក់​មិន​បង្ហាញ​ចេតនា​ធ្វើ​អ្វី​ពិត​ប្រាកដ​សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល