ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំរម្យទម ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះវិហារ ឃាត់​គ្រឿង​ចក្រ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៦ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

ពលរដ្ឋ​ចំនួន​ ៤​ភូមិ​​នៅ​​ព្រះវិហារ​​តវ៉ា​​ករណី​​ក្រុមហ៊ុន​​ចិន​​ឈូស​ឆាយ​​ផ្លូវ​​ប៉ះពាល់​​ដី​ស្រែ ​និង​​ព្រៃ​​ជំនឿ

ពលរដ្ឋ​ជាង ១​រយ​នាក់ រស់​នៅ​ភូមិ​ចំនួន ៤​ភូមិ នៃ​ឃុំ​រម្យទម ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះវិហារ បាន​ឃាត់​គ្រឿងចក្រ ក្រុមហ៊ុន​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ឆៃណា គ្រុប (CHINA Group) ដែល​ពួកគេ​ចោទ​ថា ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ឈូស ឆាយ​ផ្លូវ​ក្រវាត់​ព្រំ ដី​ប៉ះពាល់​ដីស្រែ​ចម្ការ និង​ព្រៃ​ជំនឿ​របស់​សហគមន៍​ចំនួន ៤ភូមិ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល