ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ក្រចេះ​រំពឹង​ថា ​អភិបាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ថ្មី នឹង​ដោះ​ស្រាយ​វិបត្តិ​ដីធ្លី

ពលរដ្ឋ​មាន​វិបត្តិ​ដីធ្លី​នៅ​ស្រុក​ស្នូល ខេត្ត​ក្រចេះ អំពាវនាវ​ឲ្យ​អភិបាល​ខេត្ត​ថ្មី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដោះ​ស្រាយ​វិបត្តិ​ដីធ្លី និង​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា ដែល​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ការ​ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល