កន្លែង​ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ហ្វើស (Mega First) ឈូស​ឆាយ​ដី​ត្រៀម​បម្រុង​របស់​សហគមន៍​នៅ​ឃុំ​ដាក់ដាំ ស្រុក​អូររាំង ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧។ រូបថត​សហគមន៍

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ថា ឈូស​ឆាយ​ព្រៃ​អារក្ស ៥០​ហិកតារ​ថ្មី​ទៀត

សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្នង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​មេហ្គាហ្វើស ខបភើរ៉េសិន ប៊េហាដ (Mega First Corporation Berhad) ថា បន្ត​ឈូស​ឆាយ​ពង្រីក​ផ្ទៃដី​សម្បទាន ៥០​ហិកតារ​ទៀត ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ព្រៃ​កប់​សព ព្រៃ​អារក្ស ព្រៃ​ជំនឿ និង​បំផ្លាញ​ប្រភព​ទឹកអូរ​ធម្មជាតិ​ដែល​ពលរដ្ឋ​រាប់ពាន់​គ្រួសារ​អាស្រ័យ​ផល​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល