​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ការងារ លោក រ៉ាត់ រត្នមុនី ពេលមកសវនាការ​នៅ​សាលាឧទ្ធរណ៍ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ មិថុនា ២០១៩។

មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ជំរុញ​ឱ្យ​តុលាការ​កំពូល​ពន្លឿន​រឿងក្តី​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ការងារ​លោក រ៉ាត់ រត្នមុនី

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​អំពាវនាវ​ដល់​តុលាការ​កំពូល​ឱ្យ​​ពន្លឿន​ការជំនុំជម្រះ​រឿងក្តី​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ការងារ​លោក រ៉ាត់ រត្ន​មុនី ដោយសារ​មេធាវី​បាន​ប្តឹង​សាទុក្ខ​ជាច្រើន​ខែ​មកហើយ តែ​ពុំទាន់​ទាន់​ឃើញ​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់​មួយ​នេះ​កំណត់​ថ្ងៃ​សវនាការ​នៅឡើយ​ទេ គិត​ត្រឹម​ចុងខែ​ឧសភា​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល