សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១០ នៃ​វិទ្យាល័យ​កោះធំ នៅ​ស្រុក​កោះធំ ខេត្ត​កណ្ដាល ជិត ៣០​​នាក់ ដែល​សន្លប់​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១០ នៃ​វិទ្យាល័យ​កោះធំ នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល ជិត​ ៣០​នាក់ ដួល​សន្លប់​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា

អាជ្ញាធរ​​មិន​ទាន់​ដឹង​​ពី​មូលហេតុ​​​នៃ​ការ​ដួល​សន្លប់​ត​គ្នា​នេះ​នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយ​អះអាង​ថា សមត្ថកិច្ច​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល