សម្ភាស​តារា​ចម្រៀង​អ្នកនាង សាយ ចៃ ខណៈ​កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អាមេរិក

បច្ចុប្បន្ន តារា​ចម្រៀង​កំពុង​ល្បីឈ្មោះ និង​ពេញ​និយម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក​មួយ​ដួង គឺ​អ្នកនាង សាយ ចៃ (Sai Jai) កំពុង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល