កម្មករ​ជាង​៤០០​នាក់ តវ៉ា​នៅ​មុខ​រោងចក្រ​ស្យុងយិន (Zhong Yin Cambodia B Textile Co.LTD) នៅ​សង្កាត់​សិត្បូ ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្ដាល នៅ​ថ្ងៃ​តី១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២០។

ថៅកែ​រោងចក្រ​ស្យុង​យិន នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ បើក​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ឲ្យ​កម្មករ​ចំនួន ១៩ដុល្លារ ​តែ​កម្មករ​នឹង​បន្ត​តវ៉ា​ទាមទារ​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ទៀត

ថៅកែ​រោងចក្រ​ស្យុងយិន (Zhong Yin Cambodia B Textile Co.LTD) នៅ​សង្កាត់​សិត្បូ ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​បើក​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ឲ្យ​កម្មករ ជាង​​បី រយ (៣០០)​នាក់ ចំនួន​១៩​ដុល្លារ​អាមេរិក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល