វីដេអូ

កសិករ​ដាំ​ទុរេន​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ថា​តម្លៃ​ទុរេន​ឆ្នាំ​នេះ​ចុះ​ថោក​ដោយ​សារ​ ការ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ច្រើន​ពេក

2022-08-05

អ្នក​ដាំ​ទុរេន​នៅ​ស្រុក​សំឡូត​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ថា​ តម្លៃ​ទុរេន​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ជិត​ពាក់​កណ្ដាល​ បើ​ប្រៀបធៀប​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០២១ បើ​ទោះ​ពេល​នោះ​កម្ពុជា​ជួប​វិបត្តិ​កូដ-១៩​ក៏​ដោយ​ ប៉ុន្តែ​ទុរេន​នៅ​បាន​ថ្លៃ​ជាង​ឆ្នាំ​នេះ។ ពលរដ្ឋ​បន្ត​ថា បញ្ហា​ចុះ​ថោក​ ដោយ​សារ​តែ​ការ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ច្រើន​ពេក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទុរេន​មាន​ច្រើន​លើស​លប់ តែ​យ៉ាង​ណា​ទុរេន​សំឡូត​នៅ​តែ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ។