RFA Mobile Streamer: Broadcasts, Podcasts ຢູ່ປາຍນີ້ວມືຂອງທ່ານ

ຣະບົບການຟັງຂ່າວ ຟຣີ ຂອງ RFA Mobile Streamer ໃຫ້ ບໍຣິການ ເຖິງ 9 ພາສາ ຢູ່ມືຖື Android ແລະ iPhone ຂອງທ່ານ. (ໝາຍເຫດ: ແອັປ ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນດັດສ້າງ ໃຫ້ເໝາະສົມ ໃຊ້ໄດ້ດີ ສໍາລັບມືຖື ຂອງ Android ແລະ iPhone, ແລະ ມັນຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ ສໍາລັບ tablets and iPod ພຽງແຕ່ວ່າ ການໂທຣ ເຂົ້າຟັງຂ່າວ ຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ເທົ່ານັ້ນ.)

ເພື່ອທີ່ຈະຟັງ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຢູ່ມືຖືຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າ ໃນເວລາໃດ, ໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາ RFA Mobile Streamer app. The Mobile Streamer ມີໄວ້ໃຫ້ທັງ Android ແລະ iOS ຟຣີ.

ມີໄວ້ບໍຣິການ ຢູ່ Google Play, iTunes, Opera, Amazon, ແລະ GetJar, RFA Mobile Streamer, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ:

  • ເຂົ້າຫາ ຟັງສຽງຂອງ podcasts ໄດ້ເປັນຮ້ອຍໆ, ຣາຍການວິທຍຸ ຈາກ 9 ພາສາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
  • ໄດ້ຮັບຟັງກະແສຂ່າວ ອອກສົດ ທາງວິທຍຸ
  • ເລືອກຣະຫວ່າງ ການຟັງສຽງຈາກ phone cellular connection or data connection ຂອງທ່ານ ເພື່ອປະຢັດເງິນ ແລະ bandwidth
  • ປະຢັດເວລາດາວໂຫຼດ ແລະຄ່າ data ໄປກັບ the Low-Bandwidth Mode in the settings
  • ເຜີຍແຜ່ແຊ audio ທີ່ທ່ານມັກ ໄປທາງ e-mail, Twitter, Facebook, Google+ ແລະ ໃນບໍຣິການ ຂອງ ສື່ສັງຄົມອື່ນໆ

 

ດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ ຟຣີ ເລີ້ມແຕ່ມື້ນີ້

Opera