ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 99

ຣາຍການ ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 99 ໃນມື້ນີ້ ຈະເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ "ຝຣັ່ງເສສ ວາງ ນະໂຍບາຍໃໝ່ ໃນການປົກຄອງ ລາວ” ສເນີໂດຍ: ວຽງໄຊ

ເຕັມຫນ້າ