ສ່ວນນຶ່ງຂອງຊົນເຜົ່າໄທ ທີ່ອົພຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນໄທ ແຕ່ປາງກ່ອນ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ: ໄທຊົງດໍາ ຫຼືວ່າ ໄຕດໍາ ຢູ່ບ້ານຫົວເຂົາຈີນ ຕາແສງຫ້ວຍຍາງໂທນ ເມືອງປາກທໍ່ ແຂວງຮາຊບູຣີ.

ປວັດຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ບົດທີ 15

ຣາຍການ ໄທດໍາ ໃນແຂວງເລີຍ ສັປດາ ນີ້ ວຽງໄຊ ຈະເວົ້າເຖິງ ການເສນເຮືອນ ຂອງ ຄົນໄທດໍາ, ເຊີນ ທ່ານຕິດຕາມ ຮັບຟັງໄດ້ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເຕັມຫນ້າ