ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 55

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 55 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ “ຣັຊກາລ ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສ໌ ແຫ່ງ ຣາຊອານາຈັກຣ໌ ຫລວງພຣະບາງ.”

ເຕັມຫນ້າ