ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 38

ຣາຍການ ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 38 ຈະໄດ້ ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ “ຣາຍງານ ກ່ຽວກັບ ນະຄອນວຽງຈັນທນ໌ ໃນຣັຊກາລ ຂອງ ສົມເດັຈ ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາ ໂດຍ ທ່ານ ວັນ ວຸສຕອບ.”

ເຕັມຫນ້າ