ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 45

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 45 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ ພຣະຄຣູຍອດແກ້ວ ໂພນສະເມັກ ອອກເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງປະເທສຂເມຣ.

ເຕັມຫນ້າ