ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 62

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 62 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ “ສົມເດັຈ ພຣະເຈົ້າ ອະນຸວົງສ໌ ຍາຕຣາທັພ” ສເນີໂດຍ: ວຽງໄຊ ເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງ...

ເຕັມຫນ້າ