ໂບດຂອງຊາວລາວ ທີ່ນັບຖືສາສນາຄຣິສຕຽນ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ

ຄຣິສຕຽນບ້ານຫ້ວຍເຫີ້ຍ ຮັບການ ອົບຮົມ

ທາງການ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ອົບຮົມ ຊາວຄຣິສຕຽນ ຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍເຫີ້ຍ.

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ_2

ເຕັມຫນ້າ