ສ່ວນນຶ່ງຂອງຊົນເຜົ່າໄທ ທີ່ອົພຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນໄທ ແຕ່ປາງກ່ອນ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ: ໄທຊົງດໍາ ຫຼືວ່າ ໄຕດໍາ ຢູ່ບ້ານຫົວເຂົາຈີນ ຕາແສງຫ້ວຍຍາງໂທນ ເມືອງປາກທໍ່ ແຂວງຮາຊບູຣີ.

ປວັດຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ບົດທີ 31 (ຈົບ)

ສາຣະຄະດີ ໄທດໍາ ຢູ່ ເມືອງຊຽງຄານ, ວຽງໄຊ ຈະລາຈາກ ພ້ອມຄວາມເວົ້າ ຂອງ ແມ່ເຖົ້າອ່ອນ ທີ່ວ່າ: ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍບໍ່ຂໍ ກັບໄປຢູ່ ດິນ ລາວ ເຊີນທ່ານຕິດຕາມ ຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ.

ເຕັມຫນ້າ