ສະພາບຂອງປັ້ມນໍ້າມັນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ພາຍຫລັງເຂື່ອນແຕກ

ຜູ້ປະສົພພັຍເຂື່ອນແຕກ ລໍຖ້າ ເງິນຊົດເຊີຍ

ຜູ້ປະສົບພັຍ ເຂື່ອນແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບ ເງິນຊົດເຊີຍ ຄ່າຊັພສິນ ໃນຄອບຄົວ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນນີ້ ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຮັບເທື່ອ.

ເຕັມຫນ້າ