ວັດບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ ເມືອງປາກງື່ມ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ເກັບຄ່າ ເຮັດ ເອກສານ ແພງ

ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານນາກຸງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ້ອງຮຽນ ເຣື່ອງ ຫ້ອງການ ປົກຄອງບ້ານ ເກັບຄ່າທຳນຽມ ເຮັດ ເອກກສານ ແພງເກີນໄປ.

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ