ປັ້ມນໍ້າມັນ ໃນພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ

ທາງການປິດປັ້ມນໍ້າມັນ ຂາດ ມາຕຖານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສັ່ງປິດ ປັ້ມນໍ້າມັນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນນຶ່ງ ຊົ່ວຄາວ, ຍ້ອນຈໍາໜ່າາຍ ນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ມາຕຖານ.

ເຕັມຫນ້າ