ເສຖກິຈ

ວິກິດການເງິນ, ໜີ້ສິນ ແມ່ນບັນຫາຕົ້ນຕໍ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ

ສປປລາວ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ທັງວິກິດການເງິນ ແລະ ຈ່າຍໜີ້, ແຕ່ຣັຖບານລາວ ກໍຢືນຢັນ ຜ່ານບົດຣາຍງານວ່າ ເສຖກິຈ ຍັງຂຍາຍໂຕ ໃນປີນີ້ ແລະ ຈະສາມາດ ແກ້ວິກິດ ເຂົ້າສູ່ພາວະ ປົກກະຕິໄດ້ ໃນທ້າຍປີນີ້.

View Full Site