ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນນໍ້າອູ1 ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ເຂື່ອນນ້ຳອູ 3 ກະທົບ ທ່ອງທ່ຽວ

ເຈົ້າຂອງທຸຣະກິດ ບໍຣິການ ເຮືອ ນຳທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບ້ານພັກ ໂຮງແຮມ ຢູ່ເມືອງງອຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເລີ້ມໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຫລັງຈາກ ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນນ້ຳອູ 3 ນັບແຕ່ ເດືອນ ເມສາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.

ເຕັມຫນ້າ