ງົວ,ຄວາຍ ເປັນສັດລ້ຽງ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນພຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ

ຂ.ອັດຕະປື ເຊື້ອປາກເປື່ອຍ ລົງເລັບ ຣະບາດ

ພຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຣະບາດເພີ້ມຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື ໃນຂນະທີ່ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຍັງບໍ່ມີຣາຍງານ ວ່າ ພຍາດນີ້ ຈະຫຼຸດລົງ.

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ