ຄົນງານ-ນັກວິຊາການ ທີ່ເຂົ້າໄປເລີ້ມບຸກພື້ນທີ່ ເຂົ້າຫາເຂດກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ ເມື່ອເດືອນ ກໍຣະກະດາ 2020

ຖນົນເຂົ້າຫາເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ ໃກ້ສໍາເຣັດ

ການສ້າງຖນົນ ເຂົ້າໄປເຂດກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ ຄືບໜ້າ ກາຍເຄິ່ງນຶ່ງ.

ເຕັມຫນ້າ