ເຂດບ້ານຄອນພະເພັງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ທ່ອງທ່ຽວເປີດບໍຣິການ ຫຼາຍແຫ່ງ ງຽບເຫງົາ

ຫຼາຍແຂວງ ເລີ່ມເປີດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອບໍຣິການນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ຫຼາຍ.

ເຕັມຫນ້າ