ສວນປູກອ້ອຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຈີນ ລົງທຶນປູກອ້ອຍເພີ້ມ

ຈີນ ລົງທຶນ ປູກອ້ອຍ ຢູ່ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເພີ້ມອີກ 1 ພັນເຮັກຕ້າ

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ