ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກກວດກາ ຕາມປັ້ມຂາຍນໍ້າມັນ, ເພື່ອປ້ອງກັນ ການປົນນໍ້າມັນຖືກ ໃສ່ກັບນໍ້າມັນແພງ, ເຫດການແບບນີ້ ມັກມີຂຶ້ນ ໃນຊ້ວງທີ່ນໍ້າມັນຂຶ້ນຣາຄາ

ຣາຄານໍ້າມັນປັບປ່ຽນ ຂຶ້ນຣາຄາ ອີກແລ້ວ

ໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ ຜ່ານມາ ຣາຄານໍ້າມັນ ປັບປ່ຽນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົລກະທົບ ໃນການຄອງຊີບ.

View Full Site