Thêm 2 thành viên Khối 8406 bị bắt, Mục sư Chính bị công an đánh đập

2006-09-06
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
CaoNguyenTinLanh200.jpg
Nhà nguyện của Hội thánh Tin Lành Mennonite ở Kontum từng bị nhà cầm quyền ủi sập. file photo

Ban Việt Ngữ chúng tôi cũng vừa nhận được tin có thêm 2 người thuộc Khối 8406 vừa bị công an bắt giam là các anh Nguyễn Trọng Minh, bị bắt ở Sài Gòn và anh Trần Ðình Nguyên, bị bắt ở Komtum.

Một người khác cũng bị bắt nhưng vừa được thả hồi chiều nay là mục sư Nguyễn Công Chính, sau khi bị công an đánh sưng hết mặt mày.

Ban Việt Ngữ Ðài Á Châu Tự Do chúng tôi có được trong tay nguyên văn cuốn băng ghi âm đoạn công an đánh Mục sư Nguyễn Công Chính.

Toàn bộ nội dung cuốn băng ghi âm này sẽ được đăng tải trên trang web của đài Á Châu Tự Do tại địa chỉ www.rfa.org/vietnamese

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email
Xem toàn trang