ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG CẤM NGƯỜI HMONG NGHE THEO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO TIN LÀNH

1999-06-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ủy ban tuyên huấn thuộc đảng bộ tỉnh Hà Giang đã cho phổ biến môảt tài liệu, cấm đoán người Hmong không được nghe theo lời các nhà truyền giáo Tin Lành. Tài liệu dày 42 trang này, được phổ biến từ tháng 11 năm ngoái, mang nội dung chỉ trích đạo Tin Lành, cho rằng đạo này được Ộkẻ địch tán trợỢ. Tài liệu học tập này cũng kêu gọi người Hmong trở về với truyền thống và cội nguồn dân tộc và không được cung cấp tin tức cho người nước ngoài cũng như những phần tử xấu. Trong khi đó thì các nhà ngoại giao Tây phương rất quan tâm tới chủ trương của chánh quyền Hà Nội trong việc giới hạn hoạt động của đạo Tin Lành. Theo họ thì đã có nhiều tín đồ theo đạo này bị giam cầm, vì Hà Nội e ngại người Hmong trên vùng thượng du muốn đòi thành lập khu tự trị, và nơi đó đạo Tin Lành là sẽ tôn giáo chính thức.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang