តាម​យើង​ខ្ញុំ
រូប​សំណាក​តា​ដំបង​គ្រញូង​នៅ​ក្នុង​ទីរួម​ខែត្រ​បាត់ដំបង។

មន្ត្រី​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង​បិទ​គ្លីនិក​ព្យាបាល​ជំងឺ​៣​កន្លែង​ចោទ​ថា​គ្មាន​ច្បាប់

គ្លីនិក​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទូទៅ​ចំនួន ៣​កន្លែង នៅ​ស្រុក​ជាប់​ជាយ​ដែន​ខ្មែរ-ថៃ ខេត្ត​បាត់ដំបង ត្រូវ​បាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង បិទ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ​បន្ត ដោយសារ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​គ្លីនិក​អះអាង​ថា មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ព្យាបាល​ជំងឺ​ត្រឹមត្រូវ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល