សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​អង្គឌួង។ Screenshot

មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​អង្គឌួង​ពិនិត្យ​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ត្រចៀក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​អង្គឌួង ទទួល​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ត្រចៀក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​អង្គឌួង ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នេះ គឺ​មាន​ការ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ពី​ប្រទេស​នេប៉ាល់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល