លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​ពាណិជ្ជកម្ម នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៦ តុលា ២០១៤។

លោក ហ៊ុន សែន៖ មន្ទីរពេទ្យ​ទំនើប​ថៃ​អាច​ផ្ដល់​ទំនុក​ចិត្ត​ដល់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មក​កម្ពុជា

មន្ទីរពេទ្យ​រ៉ូយ៉ាល់​ភ្នំពេញ (Royal Phnom Penh) គឺ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​ថៃ ដំបូង​គេ ដែល​ត្រូវ​សាងសង់ និង​ដាក់​សម្ពោធ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៨ វិច្ឆិកា។ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន សង្ឃឹម​ថា ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​បាន​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​សេវា​ព្យាបាល​នៅ​បរទេស ខណៈ​មាន​វត្តមាន​មន្ទីរពេទ្យ​ទំនើប​ថៃ នៅ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ