កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ សាន់ស្តូន (Sunstone Garment) ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សៀមរាប ស្រុក​កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ត​កណ្ដាល ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ជ័យជម្នះ ខេត្ត​កណ្ដាល បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ដួល​សន្លប់​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

កម្មករ​២០​នាក់​សន្លប់​នៅ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​ក្នុង​ស្រុក​កណ្ដាលស្ទឹង​ខេត្ត​កណ្ដាល

កម្មករ ២០​នាក់​នៅ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ ឈ្មោះ សាន់ស្តូន (Sunstone Garment) ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សៀមរាប ស្រុក​កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ត​កណ្ដាល ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ជ័យជម្នះ ខេត្ត​កណ្ដាល បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ដួល​សន្លប់​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៩ កុម្ភៈ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល