គ្រូពេទ្យ​ពិនិត្យ​ភ្នែក​កុមារ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។

មន្ទីរពេទ្យ​រុស្ស៊ី​ផ្ដល់​ការ​ពិនិត្យ​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ភ្នែក​ដោយ​ឥត​បង់​ថ្លៃ​រយៈពេល​៥​ថ្ងៃ

គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ផ្នែក​ជំងឺ​ភ្នែក​នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត ឬ​ហៅ​ថា​មន្ទីរពេទ្យ​រុស្ស៊ី ជូន​ដំណឹង​ថា នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​នេះ ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ភ្នែក នឹង​ផ្ដល់​ការ​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ភ្នែក​ដោយ​ឥត​បង់​ថ្លៃ​រយៈពេល ៥​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២៤ ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៨ ខែ​តុលា នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល