លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាល។

សម្ភាស​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​ស្ដីពី​វិធានការ​បង្ការ​ជំងឺ​អេបូឡា

ករណី​ឆ្លង​រាល​ដាល​របស់​មេរោគ​វីរុស​គ្រុន​ឈាម អេបូឡា (E-Bola) នៅ​តំបន់​អាហ្វ្រិក នៅ​តែ​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ