ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​មក​ធ្វើតេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព រកា ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​សង្កែ ខេត្ត​បាត់ដំបង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤។

វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​ចំនួន​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​បាត់ដំបង​កើន​ដល់​១៤០​នាក់

វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា ដែល​មាន​ជំនាញ​ខាង​ពិនិត្យ​ឈាម​រក​ឃើញ​ថា ចំនួន​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ស្រុក​សង្កែ ខេត្ត​បាត់ដំបង កើន​ឡើង។ ការ​រក​ឃើញ​នេះ បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល បញ្ជូន​សំណាក​ឈាម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ មក​ពិនិត្យ​រក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ