១៩-តុលា-២០១៥៖ មណ្ឌល​សុខភាព​ពន្លៃ ក្នុង​ឃុំ​ពន្លៃ ស្រុក​ភ្នំស្រុក ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ។ Photo Provided

ពលរដ្ឋ​ចោទ​មន្ត្រី​ពេទ្យ​នៃ​មណ្ឌល​សុខភាព​ពន្លៃ​ថា​លួច​លក់​ថ្នាំ​របេង​ដោយ​ខុស​ច្បាប់​ឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ

ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​មេរោគ​របេង​ប្រចាំ​កាយ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ អះអាង​ថា មន្ត្រី​ពេទ្យ​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ភ្នំស្រុក លក់​ថ្នាំ​របេង​ឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខុស​ច្បាប់។ ប្រធាន​មណ្ឌល​សុខភាព​បញ្ជាក់​ថា លោក​ពុំ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​លក់​ថ្នាំ​របេង​នោះ​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល