ទារក​ដែល​ទើប​នឹង​សម្រាល​ហើយ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ឯកជន​មួយ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

តើ​ការ​ច្របាច់​ក្បាល​សុដន់​ទារក​ទើប​នឹង​កើត​ជា​ឥរិយាបថ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ ឬ​ទេ?

ថ្វី​បើ​មាន​ការ​វិវត្តន៍​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​យ៉ាង​ណា​ក្ដី មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ​មាតាបិតា និង​ជីដូន​មួយ​ចំនួន នៅ​តែ​ប្រព្រឹត្ត​ឥរិយាបថ​តាម​ទំនៀមទម្លាប់ និង​ជំនឿ​តៗ​ដោយ​ច្របាច់​ក្បាល​សុដន់​របស់​ទារក​អាយុ ក្រោម ១​ខែ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល