ក្រុម​គ្រូពេទ្យ គ្រួសារ និង​កុមារ​ឆែប​មាត់ ឆែប​ក្រអូម ថត​រូប​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​អគារ​វះ​កាត់​មាត់​ឆែប​កុមារ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ​សូវៀត កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៤។

Operation Smile នឹង​ផ្ដល់​ការ​វះ​កាត់​មាត់​ឆែប​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

អង្គការ​សុខភាព​ឈ្មោះ អ៊ុបពើរ៉េហ្សិន ស្មាយ (Operation Smile) កម្ពុជា នឹង​ផ្ដល់​ការ​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​មាត់​ធ្មេញ និង​ការ​វះ​កាត់​មាត់​ឆែប ក្រអូម​មាត់​ឆែប ឥត​គិត​ថ្លៃ​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ​នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ