ពលរដ្ឋ​ចូល​រួម​សមាជ​មហា​ជន​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នា​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៦ តុលា ឆ្នាំ​២០១៣។

សង្គ្រោះជាតិ​នឹង​ធ្វើ​សន្និបាត​បក្ស​នៅ​ទីធ្លា​សួន​ច្បារ​វត្ត​បទុមវតី​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ

បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​នឹង​រៀប​ចំ​សន្និបាត​បក្ស​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​កក្កដា លើ​ទីធ្លា​សួនច្បារ​មុខ​វត្ត​បទុម​ក្បែរ​ផ្ទះ​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដោយ​មាន​អ្នក​ចូលរួម​ប្រមាណ​៥​ពាន់​(៥០០០)នាក់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ