អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៧ មេសា ឆ្នាំ​២០១៦

សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ថា​នឹង​ទៅ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឲ្យ​ទាន់​ពេល

មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែល​បាត់បង់​តំណែង នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង អះអាង​ថា នឹង​ចូលរួម​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​របស់​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​ជូន​ដំណឹង​មិន​ឱ្យ​ខកខាន​ពេល​វេលា​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល