មន្ត្រី​ជំនាញ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​មក​ពី ៣៥​ប្រទេស​ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​មុន​ពេល​កិច្ច​សន្និសីទ​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២ កញ្ញា ២០១៤។

កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​​​លើក​ទី​១​នៃ​សន្និសីទ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក

កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជា​លើក​ដំបូង​នៃ​សន្និសីទ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក។ សន្និសីទ​នេះ​មាន​មន្ត្រី​ជំនាញ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​មកពី​៣៥​ប្រទេស ចូលរួម​ពិភាក្សា​ផ្លាស់ប្ដូរ​យោបល់​គ្នា ដើម្បី​ចងក្រង​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ