អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ទូក​ជា​ជនជាតិ​វៀតណាម នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​ពោធិ៍សាត់។

មន្ត្រី​​វៀតណាម៖ លោក សម រង្ស៊ី ហាក់​ប្ដូរ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថ្មី​លើ​ជនជាតិ​វៀតណាម

ជនជាតិ​វៀតណាម​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ជា​ទូទៅ​ថា​មាន​ចំនួន​ភាគ​ច្រើន​ជាង​ជនជាតិ​ភាគ​តិច​ដទៃ​ទៀត ដែល​មក​តាំង​ទីលំនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​នោះ​ខ្លះ​រស់​នៅ​ស្របច្បាប់ និង​ភាគច្រើន​ទៀត​រស់​នៅ​ជា​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ខុស​ច្បាប់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ