នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (COMFREL) លោក គល់ បញ្ញា (រូប​ទី​ពីរ​ពី​ស្ដាំ) ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Leng Maly

ខុមហ្វ្រែល​រក​ឃើញ​ថា​លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​មិន​បាន​ពេញលេញ

សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១៧ មករា បង្ហាញ​របាយការណ៍​បូក​សរុប​បឋម​របស់​ខ្លួន​មួយ ស្ដីពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដែល​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។ អង្គការ​នេះ នឹង​បញ្ចេញ​របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​រួម​នៅ​ខែ​មីនា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល