ក្រុម​យុវជន​អាស៊ាន-​រុស្ស៊ី ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​ជាមួយ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ទូត បន្ទាប់​ពី​ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​លើក​ទី​៤ នា​ខេត្ត​សៀមរាប នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

យុវជន​អាស៊ាន​និង​រុស្ស៊ី​​ជាង​១៥០​នាក់​ជួប​ប្រជុំ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប

ក្រុម​យុវជន​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន និង​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ប្រមាណ​ជាង ១៥០​នាក់ កំពុង​ជួប​ប្រជុំ​កំពូល​លើក​ទី​៤ រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៥ រហូត​ទៅ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​តុលា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល