លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​កីឡាករ កីឡាការិនី នា​វិមាន​សន្តិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo courtesy of SPM Page

"កម្ពុជា​នឹង​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​​ចិន​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប៉ារ៉ាឡាំពិក​អន្តរជាតិ"

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ថា កម្ពុជា​នឹង​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​បេក្ខជន​ចិន ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប៉ារ៉ាឡាំពិក អន្តរជាតិ (International Paralympic Committee) នៅ​ខែ​ក្រោយ ដោយសារ​ចិន គឺ​ជា​មិត្ត​ដ៏​សំខាន់​របស់​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល