ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា លោក ពេជ្រ ស្រស់ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ព្រមាន​បាតុកម្ម​បើ​វៀតណាម​មិន​ឆ្លើយ​តប​ញត្តិ​ខ្លួន​រឿង​បញ្ហា​ព្រំដែន

គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ព្រមាន​ធ្វើ​បាតុកម្ម បើ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​មិន​ឆ្លើយ​តប​ញត្តិ​នឹង​ញត្តិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ ជុំវិញ​រឿង​បញ្ហា​ព្រំដែន ដែល​បក្ស​នេះ​ចោទ​ថា វៀតណាម​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​រំលោភ​បូរណភាព​ទឹកដី​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល