កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន​៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤។

សមាជិក​រដ្ឋសភា​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្កើត​ប្រធាន​ក្រុម​តំណាង​រាស្ត្រ​ភាគ​តិច

រដ្ឋសភា​សម្រេច​ជា​ឯកច្ឆន្ទ​ក្នុង​សំឡេង​គាំទ្រ ១០២ លើ ១០២ នៃ​ចំនួន​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​សរុប ដែល​បាន​ចូលរួម​ប្រជុំ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ដើម្បី​អនុម័ត​សេចក្តី​ស្នើ​វិសោធនកម្ម​ជំពូក​ទី​១២ ប្រការ​៤៨​ថ្មី នៃ​បទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​រដ្ឋសភា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ