លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន (ឆ្វេង) និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក វីល្លៀម ហៃដ្ដ៍ (William A. Heidt) ជួប​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​ភូមិគ្រឹះ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo courtesy of U.S. Embassy Phnom Penh's facebook page

ទូត​អាមេរិក​អបអរ​លោក ហ៊ុន សែន រឿង​បោះឆ្នោត​ខណៈ​បក្ស​ប្រឆាំង​ស្នើ​គ.ជ.ប​កែលំអ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក វីល្លៀម ហៃដ្ដ៍ (William A. Heidt) សរសើរ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចំពោះ​ជោគជ័យ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ថ្ងៃ​ទី​៤ មិថុនា។ លោក​ទាំង​ពីរ​បាន​ជួប​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ មិថុនា នៅ​ភូមិគ្រឹះ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល