នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

រោងចក្រ​អង្ករ​ក្រុមហ៊ុន អេមរុ រ៉ាយ (AMRU RICE)។ RFA/Chuop Sereyroth

អង្ករ​សរីរាង្គ​កម្ពុជា​កាន់​តែ​មាន​សក្ដានុពល​ក្នុង​ការ​នាំ​ចេញ​ទៅ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​និង​អាមេរិក

ក្រុមហ៊ុន អេមរុ រ៉ាយ (AMRU RICE) ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​សរីរាង្គ​ធំ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ឲ្យ​ដឹង​ថា បច្ចុប្បន្ន អង្ករ​សរីរាង្គ​មាន​តម្រូវ​ការ​កើន​ឡើង​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​ពី​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល