នាទីកសិកម្ម

ដើម ផ្កា និង​ផ្លែ​ម្រុម ដែល​ពលរដ្ឋ​ដាំ​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ។

របៀប​​ដាំ​ដើម​ម្រុម និង​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​យ៉ាង

រុក្ខជាតិ​បៃតង « ម្រុម ឬ​ម្រុំ» បាន​ផ្ដល់​ផលប្រយោជន៍​ច្រើន​យ៉ាង ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ ទាំង​នៅ​ទីក្រុង និង​ទី​ជនបទ។ បច្ចុប្បន្ន​ស្លឹក​និង​ផ្លែ​ម្រុម កំពុង​ពេញ​និយម​ក្នុង​ការ​ជួញដូរ​ដ៏​សកម្ម ក្នុង​ទីផ្សារ​ព្រោះ​ម្រុំ​ជា​រុក្ខជាតិ​សម្រាប់​ផលិត​ជា​ឱសថ ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​ផង និង​ជា​បន្លែ​ដ៏​មាន​ឱជារស​ឆ្ងាញ់​ផង។

នាទីស្ត្រី