នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Um Rainsey

សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ប្ដេជ្ញា​ស្វែងរក​ប្រភព​ទុន​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ឧស្សាហកម្ម​អង្ករ

សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ប្ដេជ្ញា​ស្វែងរក​ប្រភព​ទុន ឬ​រក​កម្ចី​ឥណទាន​ពី​ខាង​ក្រៅ​ដោយ​អត្រា​ការប្រាក់​ទាប ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​ការ​ប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ​ស្តុក និង​ការ​បង្វិល​សម្រាប់​នាំ​ចេញ ពិសេស​សង្គ្រោះ​ឧស្សាហកម្ម​អង្ករ​នៅ​កម្ពុជា។ ការ​ប្ដេជ្ញា​របស់​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយ​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ​ប្រមាណ ៤០% បាន​បង្ខំ​ចិត្ត​បិទ​ទ្វារ និង​ក្ស័យ​ធន។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល