នាទីកសិកម្ម

របៀប​ផលិត​ថ្នាំ​ពុល​ពី​វត្ថុធាតុ​ដើម​ធម្មជាតិ​បណ្ដេញ​សត្វល្អិត

នៅ​ពេល​ដែល​រដូវ​រាំង​ស្ងួត​អូស​បន្លាយ​យូរ​ខែ ដំណាំ​ស្រូវ​តែងតែ​សំបូរ​សត្វ​ល្អិត​យាយី។ កសិករ​ជា​ច្រើន​នាំ​គ្នា​ទិញ​ថ្នាំ​គីមី​មក​បាញ់​សម្លាប់​សត្វ​ទាំង​នោះ​ចេញ​ពី​ដើម​ស្រូវ។ ប៉ុន្តែ​សារធាតុ​គីមី​នោះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ច្រើន​ដល់​ជីវចម្រុះ​ក្នុង​ដី និង​សត្វ​មាន​ប្រយោជន៍​ការពារ​ស្រូវ និង​បង្ក​កំណើត​ស្រូវ។