នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

កសិករ អែម រីម ដក​ស្មៅ​លើ​រង​បន្លែ​ចម្រុះ​នៅ​ខាង​ក្រោយ​ផ្ទះ នា​ភូមិ​កាហែង ឃុំ​កាហែង ស្រុក​សំរោងទង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥។

តើ​សហគមន៍​កសិកម្ម​កិច្ចសន្យា​ចំណេញ​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​កសិករ​ខ្នាត​តូច?

កិច្ច​សន្ទនា​ពហុភាគី​ស្ដីពី​ធុរកិច្ច និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស បារម្ភ​ថា បញ្ហា​ចោទ​របស់​កសិករ​ខ្នាត​តូច នឹង​បន្ត​ប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិសុខ​ស្បៀង ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​កំណើន​ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស និង​ផលិត​ឲ្យ​លើស​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចេញ។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល