នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

រោងចក្រ​អង្ករ​ក្រុមហ៊ុន អេមរុ រ៉ាយ (AMRU RICE)។ RFA/Chuop Sereyroth

កម្ពុជា​បង្កើន​កូតា​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ទៅ​ចិន​២០​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧

សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ក្នុង​ស្រុក​ចំនួន​១៨ ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កូតា​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ក្នុង​ជំហាន​ដំបូង​ដែល​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ ខាង​មុខ​នេះ ក្រោម​កំណើន​កូតា​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ចំនួន ២០​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល