នាទីកសិកម្ម

ដំណាំ​សណ្ដែក​បាយ​យក​គ្រាប់ នៅ​ខេត្ត​កំពត។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥

បច្ចេកទេស​ដាំ​សណ្ដែក​បាយ ឬ​សណ្ដែក​ខៀវ

សណ្ដែក​បាយ​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន ទាំង​នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និង​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ឧស្សាហកម្ម ជាដើម។ គ្រាប់​សណ្ដែក​បាយ អាច​កែច្នៃ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង ដូចជា​សណ្ដែក​បណ្ដុះ ម្សៅ​សណ្ដែក ទឹក​សណ្ដែក ប្រេង​សណ្ដែក ស្នូល​នំ​ផ្សេងៗ និង​ម្ហូប​អាហារ​ច្រើន​បែប។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល