តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីកសិកម្ម

បច្ចេកទេស​ដាំ​គ្រាប់ស្រូវ​ស្ងួត​ធន់​ទ្រាំ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និង​កសិករ នាំ​គ្នា​រុករក​វិធី​ប្លែកៗ ក្នុង​ការ​ដាំដុះ​ដំណាំ​ស្រូវ​ឲ្យ​ស្រប​ទៅ​តាម​អាកាសធាតុ​ដែល​ផ្លាស់ប្ដូរ (ម្ដង​រាំង​ស្ងួត អូស​បន្លាយ​យូរ​ថ្ងៃ ម្ដង​ជំនន់​ខុស​ប្រក្រតី)។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល