តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីកសិកម្ម

កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​មេ​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ។

បច្ចេកទេស​ចិញ្ចឹម​មេ​ជ្រូក

សាច់​ជ្រូក​លក់​ដាច់​ខ្លាំងក្លា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ទាន​របស់​ជនជាតិ​ចិន។ ចំណែក​កូន​ជ្រូក គេ​ត្រូវ​ការ​ទិញ​យក​ទៅ​ខ្វៃ​លក់ បម្រើ​ពិធី​បុណ្យ​របស់​ជនជាតិ​ចិន សម្រាប់​សែន​ផ្នូរ​ដូនតា និង​ភ្ជុំ​ចិន។ ក្នុង​ពេល​នោះ កូន​ជ្រូក​លក់​បាន​ថ្លៃ​ជាង​ជ្រូក​សាច់​ធំៗ​ទៅ​ទៀត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល