តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីកសិកម្ម

ការ​បង្កើត​ចំហាយ​ទឹក​យក​ទៅ​ស្រោច​ដំណាំ​នៅ​តំបន់​រាំង​ស្ងួត​និង​ខ្វះ​ទឹក

អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ផែនដី​ឡើង​កម្ដៅ និង​កាត់​បន្ថយ​ប្រភព​ទឹក។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ តម្រូវការ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​បាន​កើន​ឡើង​ដើម្បី​ស្រោចស្រព​ដំណាំ ធានា​សន្តិសុខ​ស្បៀង។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល