Follow us

Liên lạc

2010-11-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Địa chỉ của đài Á Châu Tự DoRadio Free Asia

2025 M Street NW, Suite 300, Washington DC 20036, USA
202-530-4900 | vietweb@rfa.org |

Ý kiến (414)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Quang Pham

nơi gửi Houston, TX

tôi xin vắn tắ những điểu góp ý
-xin đừng phát đi 1 bài nào quá nhiều lần. Mất thì giờ nghe.
-Xin đừng dài dòng về sự giới thiệu này nọ của đài RFA. Giới thiệu...OK, nhưng đừng dài dòng địa chỉ này, số phone kia, web site này, facebook, email, tường lửa..cả 5-7 phút. Và phát nhiều lần trong 1 lần phát thanh. Nói chung RFA thg khi rất dài dòng.
Chúc tốt đẹp và thành công.

19/04/2015 00:25

CK

nơi gửi SAI GON

QUY DAI NOI NGUOI MY TOT SAO?VAY QUY DAI CO BIET SU PHONG VAN VO LY DIEN HO DO CUOI NAM 2005 CAU DAI SU QUAN CU MY O SAI GON KO VAY?BA TOI TRUOC NAM 1975 LAM SY QUAN BINH CHUNG PHAO BINH,SAU 30 THANG 4 NAM 1975 PHAI O TU RONG RA NAM SAU BAY NAM TROI,ME TOI MOT MINH VUA BI BENH DUC THUY TINH THE VUA BENH TIM PHAI LO NUOI 4 ANH CHI EM TOIAN HOC,VUA PHAI NUOI BA TOI BI TU DAY.NHUNG KHI CO DIEN HO MO RA THI GIAY RA TU CUA BA TOI BI THAT LAC,BA TOI PHAI DI DEN NOI CAI TAO CUU DE XIN LAI.NAM 2005 GIA DINH TOI DANG KY PHONG VAN QUY DAI CO BIET DAI DIEN CUA DAI SU QUAN MY O SAI GON NOI GI KO?HO BAO TAI SAO GIAY RA TU CUA BA TOI CON MOI QUA,VA CHO RANG BA TOI GIA MAO GIAY RA TU MOI KHON NAN CHU.CUBG VI HY VONG DUOC DI DINH CU THEO DIEN HO MA MAY CHI EM TOI PHAI LO THUY,ANH CA TOI THI CHET VI BENH NAO,VA ROI CHI LON TOI SAO KHI GIA DINH BI ROT PHONG VAN HO NAM 2005 DA CHET TRONG TUC TUOI CACH DAY 4 NAM.MA SU BAT HOI SO KIEU NHU GIA DINH TOI CUA SU QUAN MY TAI SAI GON KO IT DAU QUY DAI.NEU QUY DAI CO DIEU KIEN HAY LAM MOT PHONG SU DIEU TRA NHUG TRUONG HOP NHU GIA DINH TOI THI SE BIET RO VAN DE.O TAI VN HIEN NAY NHUNG TRUONG HOP NHU GIA DINH TOI BI SU QUAN MY TAI SAI GON BAT HO SO CON NHIEU LAM.QUA DAY TOI CHI HY VONG QUY DAI NOI CHAN THUC THOI DUNG CA NGOI QUA DE LAM TON THUONG NHUNG NGUOI NHU GIA DINH TOI LAM.QUY DAI CO BIET CUNG CHI VI CAI LY LICH CO BA LA SY QUAN CHE DO SAI GON MA BUOC TIEN CUA CHI EM CHUNG TOI GAP BIET BAO THANG TRAM SONG GIO KO?!VAI LOI CO GI KO HAY XIN THANH THANT THU LOI,TRAN TRONG.

17/04/2015 13:18

ck

nơi gửi sai gon

QUA THONG TIN CUA QUY DAI TOI CO SUY NGHI LA DONG CHUA CUU THE SAI GON DA TRO THANH DONG CHUA CUU THE QUOC DOANH MAT ROI.CONG SAN VN DA THON TINH DUOC DONG CHUA CUU THE SAI GON MAT ROI,QUA CACH NOI CHUYEN CU MAY VI TU HANH TRA LOI DAI DA CHUNG MINH DIEU DO.NGHE QUA THAY SOT SA QUA,GIA DINH TOI LA GIA DINH CONG GIAO DAO DONG MAY DOI O VN ROI,THAM CHI NHA THO HO CUA TOI DANG CON BI CONG SAN LAM LE GIAI TOA CHA XU BI TAI BIEN HANG NGAY VAN CHONG GAY VAY MA NGAY VAN DANG DAU TRANH DE NHA THO KO BI GIAI TOA,NEU QUY DAI KO TIN THI LIEN HE NHA THO THU THIEM O QUAN 2 SAI GON BIET LIEN.TU TRUOC DEN NAY CU NGHI DONG CHUA CUU THE SAI GON LA DAU TAU DE NHUNG NGUOI KY TO GIAO VN DAU TRANH DE TIM LE CONG BANG CHO DAO THIEN CHUA GIAO VAY MA HOM NAY NHUG VI CHUC SAC LANH DAO DONG CHUA CUU THE LAI DI BAN RE LUONG TAM CHO DONG TIEN THONG QUA CAU NOI CUA HO LA NHA SACH DUNG DE KINH DOANH,DO CHI LA CAI CO THUC CHAT HO DA VI QUYEN LOI,CHUC VU CUA HO MA BAN DUNG ANH EM KY TO HUU.XET CHO CUNG HO CHANG KHAC NAO DUDA NGAY XUA THOI.THIEN CHUA TOAN NANG DA QUEN NHUNG CON CHIEN CUA CHUA MAT ROI.

17/04/2015 12:46

Độc giả không muốn nêu tên

RFA is the best!

15/04/2015 01:10

Cam Ranh

nơi gửi USA

Told in their own words, this is the documentary film of the Cam Ranh Orphans' escape from Vietnam in 1975 and their settlement in the U.S. The kindness of strangers and God's love is revealed in His perfect plan.
The DVD is available through donation - thank you for your prayers and support for the children.
More information please visit our http://www.camranhorphans.org/journey-video.html

08/04/2015 00:56

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang