Tù nhân lương tâm Antôn Đậu Văn Dương

Tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương được thả trước thời hạn

Có thêm một tù nhân lương tâm vừa được trả tự do về nhà trước thời hạn. Đó là anh Đậu Văn Dương