Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí mới

Quốc hội kết thúc kỳ họp nhưng không ra nghị quyết về Biển Đông

Quốc hội Việt Nam khóa 13 kết thúc kỳ họp thứ chín vào ngày 26 tháng 6 vừa qua sau hơn một tháng họp nhưng không ra nghị quyết về Biển Đông. Sau đó các đại biểu về địa phương gặp cử tri, cũng có người cho rằng Việt Nam hiện đang yếu nên không thể đương đầu với Trung Quốc

Xem toàn trang