Follow us
Luật sư Nguyễn Thanh Lương, ảnh chụp trước đây.

Áp lực nào khiến một luật sư phải bỏ nghề?

Luật sư Nguyễn Thanh Lương, khuôn mặt quen thuộc bảo vệ cho nhiều tù nhân lương tâm, đã quyết đinh bỏ nghề và lui về làm việc như một công chứng viên thay vì một luật sư được hàng trăm khách hàng yêu mến. Điều gì đã làm người luật sư nhân quyền này bỏ cuộc?

Xem toàn trang