Nhà hoạt động xã hội Hoàng Đức Bình (phải)

Hai vụ xử “chống nhà nước” diễn ra trong tuần này

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tiến hành phiên sơ thẩm vụ án Vương Văn Thả và Tòa án huyện Diễn Châu, sẽ đưa nhà hoạt động xã hội Hoàng Đức Bình và anh Nguyễn Nam Phong ra xét xử vào ngày 23 và 25 tháng Giêng.

Xem toàn trang