Các ngôi mộ chôn xác thai nhi  tại một nghĩa trang ở Nha Trang. Hình chụp ngày 28/02/2008.

Tổ chức xã hội dân sự độc lập thành lập Quỹ hỗ trợ nữ sinh mang bầu

“Quỹ hỗ trợ nữ sinh mang bầu” do một số tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam vừa được thành lập nhằm giúp đỡ và hỗ trợ cho những nữ sinh viên có thai ngoài ý muốn.

Xem toàn trang