Đường phố Hà Nội ngập nước sau trận mưa lớn vào ngày 8 tháng 8 năm 2013.

Giải pháp nào cho đường phố ngập lụt?

Để giải quyết tình trạng lụt lội trên phố vào mùa mưa, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho lắp thử nghiệm hệ thống máy bơm thông minh công suất lớn do một công ty công nghiệp trong nước sản xuất.

Xem toàn trang