Do ảnh hưởng của thảm họa môi trường Formosa, nhiều hợp đồng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bị phía đối tác nước ngoài hủy bỏ.

Kinh tế Việt Nam đang chựng lại?

Trong báo cáo cập nhật tuần này, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đều cho rằng kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Các chuyên gia trong nước nhận định như thế nào về đánh giá của hai định chế quốc tế này?

Xem toàn trang