Follow us
Dân nhập cư bán hoa mùa Tết ở Hà Nội.

Hiện tình di dân tại Việt Nam

Hiện tình di dân và các vấn đề mục vụ liên quan di dân là một nội dung quan trọng được các giám mục Việt Nam bàn thảo tại Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2015 vừa kết thúc hôm ngày 16 tháng 4 vừa qua.

Xem toàn trang