Follow us
Nhà thơ Inrasara (thứ 1, bên phải hàng trên cùng) trong một ngày lễ hội Chăm

Cần nhìn lịch sử Champa một cách toàn vẹn hơn

Ngày 13 tháng 5/2015 tại Đại sứ quán Thụy sĩ ở Hà nội có diễn ra một cuộc hội thảo về văn hóa và lịch sử Champa do nhà thơ Inrasara trình bày.

Xem toàn trang