Follow us
Một buổi học thuộc khóa huấn luyện phần mềm ứng dụng Storymaker tại Singapore hôm 15/5.

Storymaker - Công cụ mới cho nhà báo công dân

Trở về Việt Nam sau khi tham gia khóa huấn luyện phần mềm ứng dụng Storymaker bốn người đã bị tạm giữ tại phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất với lý do giống nhau là trong khóa học này có sự tham gia của Việt Tân.

Xem toàn trang