Dân thân Nga thuyết phục binh sĩ Ukraine rời xe hoặc quay lui, Slovyansk, 15 tháng 4, 2014

Không sáp nhập, mà "liên-bang-hóa" Ukraine

Kịch bản Crimea đang tái diễn ở miền đông Ukraine. Nhưng Nga không cần sáp nhập miền đất giáp giới phía Tây này, mà chỉ cần "liên-bang-hóa" xứ láng giềng khó xử này.