Một bản đồ với vị trí các giàn khoan dầu của Trung Quốc trong vùng biển Đông tranh chấp tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày 05 tháng 6 năm 2014, được Bộ Ngoại giao tổ chức.

Việt Nam thay đổi quan điểm về chủ quyền trên biển Đông

Trước đây yêu sách của Việt Nam đối với khu vực biển Đông là chung chung. Thành ra dư luận dân chúng cho rằng Việt Nam đòi toàn bộ vùng biển đó, kể cả EEZ xung quanh các hòn đảo nhỏ ở Trường Sa Hoàng Sa.

Xem toàn trang