Người Việt hải ngoại đón blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại Los Angeles hôm 21/10/2014

Người Việt cao niên ủng hộ Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi đến Mỹ đã được hàng trăm đồng bào ra tận sân bay tiếp đón như một người thân hơn là một người tranh đấu. Tại sao người blogger này được yêu mến, nhất là người lớn tuổi từ trong nước ra đến hải ngoại như vậy?