Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ

Không dễ quên vụ bắt giam hai bloggers Bọ Lập và Người lót gạch

Nhiều nguời quan tâm tình hình tại Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi cơ quan chức năng trả tự do cho hai bloggers Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ bị bắt gần đây.