Một gia đình người H'mong ở tỉnh Lào Cai.

Người H'mong tạm cư trên đất Thái

Hằng trăm người H’mong từ vùng Tây bắc của Việt Nam hiện đang có mặt trên đất Thái Lan. Họ trốn chạy sang Xứ Chùa Vàng với mong ước được Cơ quan Liên hiệp quốc cấp qui chế tỵ nạn để định cư tại một quốc gia thứ ba.

Xem toàn trang