Sinh viên Hongkong biểu tình đòi dân chủ gần trụ sở chính quyền ngày 29 tháng 9 năm 2014

Giới tranh đấu VN với phong trào sinh viên Hong Kong

Diễn biến của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang là tâm điểm chú ý của thế giới, đặc biệt đối với giới trẻ dấn thân cho quyền con người và tự do dân chủ ở Việt Nam.