Ba cô gái Hmong bị bán qua Trung Quốc: Minh, Sinh và Sua.

Lời kể của những cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Việc lừa những phụ nữ sang Trung Quốc rồi bán cho những kẻ môi giới là một vấn nạn đang diễn ra tại các tỉnh miền bắc, nhất là các tỉnh vùng biên.

Xem toàn trang