Follow us
Ông Lê Trọng Nghĩa nguyên Cục trưởng Cục quân báo.

47 năm im lặng và chết khi nỗi oan còn đó

Cái chết của ông Lê Trọng Nghĩa vài ngày trước mang theo vụ án oan sai của ông kéo dài 47 năm vẫn không ai trong chính phủ lên tiến minh oan hay trả lại công bằng cho ông và gia đình.

Xem toàn trang