Đài kiểm soát không lưu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đài không lưu TSN mất điện, trách nhiệm về ai?

Sự cố mất điện gần một tiếng đồng hồ tại đài không lưu Tân Sơn Nhất vào ngày 20 tháng 11 đang là đề tài gây chú ý cho báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt trong thời kỳ tranh cãi có nên mở rộng sân bay mới tại Long Thành hay không.