Follow us
Anh Phạm Minh Đáp (đứng) tại một lớp dạy tiếng Anh miễn phí của StandBy You trước đây.

Hướng đi nào cho các tổ chức XHDS ở Việt Nam?

Câu lạc bộ StandBy You, là trường dạy tiếng Anh hoàn toàn miễn phí dành cho các học viên nghèo, phải tuyên bố ngừng hoạt động vì những áp lực từ phía chính quyền thành phố Hà Nội. Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của một tổ chức XHDS ở Việt Nam.

Xem toàn trang