Follow us
Xe tăng 390 của quân đội Bắc Việt húc đổ cổng dinh Độc Lập sáng 30 tháng tư, 1975

Những ngày cuối cùng của VNCH

Cuộc chiến quốc-cộng đã làm 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam-Bắc bỏ mạng cùng sự hy sinh của hơn 58 ngàn người thuộc lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh. Nam Việt Nam lúc đó đã kết thúc sứ mệnh “tiền đồn của thế giới tự do” một cách nhanh chóng và cay đắng. Những ngày cuối cùng của VNCH đã diễn ra như thế nào?

Xem toàn trang