Nhân viên vệ sinh môi trường làm sạch con kênh Tô Lịch ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

Ô nhiễm môi trường và sự minh bạch của nhà nước

Từ vụ ô nhiễm môi trường do nhà máy Vedan gây ra tại vùng ngoại ô Sài Gòn vào năm 2008 đến tai họa Formosa năm 2016, ý thức của dân chúng Việt nam về môi trường đã cao hơn rất nhiều.

Xem toàn trang