Hàng trăm tiểu thương tập trung trước cổng trụ sở UB tỉnh Hà Tĩnh ngày 17 tháng 8, 2015.

Tiểu thương thị xã Kỳ Anh phản đối sáp nhập chợ mới

Có thêm vụ tiểu thương đang buôn bán tại chợ cũ phản đối dự án xây chợ mới do chính quyền địa phương lập nên. Lý do vì sao có sự phản đối như thế?

Xem toàn trang