Người Việt Nam thực tập Pháp Luân Công vào buổi sáng tại Hà Nội hôm 8/5/2013.

Hoạt động của Pháp Luân Công tại VN

Pháp Luân Công (PLC) là một môn tu luyện khí công của TQ, được sáng lập vào năm 1992. Hiện nay môn PLC được phổ biến ở 114 quốc gia trên thế giới, với số thành viên trên 100 triệu người.

Xem toàn trang