Follow us
Một số sản phẩm nông nghiệp Việt Nam (minh họa)

Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam bị tắt đầu ra

Nông sản Việt Nam đang bị tắt đầu ra và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm không chỉ khiến tổng kim ngạch cả nước bị ảnh hưởng mà còn làm cho nông dân lo lắng bức xúc.

Xem toàn trang