Follow us
Hình ảnh hoạt động xây đảo của Trung Quốc được may bay Mỹ nghi lại

Trung Quốc âm mưu gì khi xây đảo ở Biển Đông?

Trung Quốc đang gấp rút xây dựng các đảo đá nhân tạo ở Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền. Trong khi đó, Mỹ dường như ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn phản đối điều này.

Xem toàn trang