Follow us
Cư sĩ PGHH - An Giang Bùi Văn Thâm

Tín đồ PGHH Bùi Văn Thâm mãn hạn tù

Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vừa mãn hạn tù vào ngày 26/1/2015 là anh Bùi Văn Thâm được ra trại từ nhà tù Xuân Phước thuộc tỉnh Phú Yên.

Xem toàn trang