Trẻ em người Việt Nam sống bất hợp pháp tại một phố Việt thuộc huyện Lvea Eam, tỉnh Kandal, ảnh ngày 19/12/2014.

VN yêu cầu hợp tác với Campuchia quản lý người Việt nhập cư

Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu xin hợp tác với chính phủ Campuchia để cùng quản lý những người Việt nhập cư vào xứ này.