Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình và Bành phu nhân được tặng quà, là một con thú hiếm, tại Tasmania, Australia

Hãy nhìn những gì TQ làm, đừng nghe họ Tập nói

Tựa đề bài này, nghe tựa tựa lời của một nhà lãnh đạo quá cố ở châu Á, là của báo Australian Financial Review, ngày 24 tháng 11, 2014, trong bài của nhà bỉnh bút GS. Geoffrey Barker. Ông viết: "Thông điệp hòa bình và ý nguyện dân chủ do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình đem đến trong cuộc công du xứ Úc không có vẻ gì xứng hợp với chính sách khua gươm múa giáo và cái chính quyền theo dõi người dân ở xứ sở do ông lãnh đạo."