Lãnh đạo các quốc gia đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Trung Quốc dịu giọng sau Thượng đỉnh Đông Á?

"Trước sự phản ứng mạnh mẽ của các nước trong khu vực và các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì tôi thấy là đến giờ phút này Trung Quốc có một sự lúng túng. Họ bắt cầu có sự e ngại là có một sự liên kết giữa các quốc gia bên ngoài trong việc kềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. "

Xem toàn trang