Follow us
Một phiên họp Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa.

Vì sao các tướng Công an không ủng hộ việc bổ xung quyền im lặng?

Những ngày vừa qua, Quốc hội đã thảo luận dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), tuy nhiên các ĐBQH là tướng công an đều không muốn quy định “quyền im lặng” được bổ xung trong bộ luật này. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?

Xem toàn trang