Follow us
Từ trái sang: Blogger Đoan Trang, Blogger Nguyễn Anh Tuấn và LS Trịnh Hội tại văn phòng Human Rights Watch hồi cuối tháng 1 năm 2014.

Blogger Đoan Trang: Tôi chọn trở về Việt Nam

Vào hôm 26 tháng 1 năm 2015, Blogger Đoan Trang, đã đặt chân về đến Việt Nam, quá cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất và đã bị an ninh giữ lại trong 15 giờ đồng hồ.

Xem toàn trang