Follow us
Buổi ra mắt cuốn sách “It’s not OK” tại Washington DC hôm 2/3/2015.

Sách về những phụ nữ anh hùng ở Châu Á

Một cuốn sách e-book về những phụ nữ đấu tranh cho quyền con người ở châu Á vừa được tái bản. Cuốn sách bao gồm 17 chân dung của những phụ nữ quả cảm trong những quốc gia và vùng lãnh thổ mà nhân quyền bị đàn áp dữ dội.

Xem toàn trang