Một số hình ảnh các em ở xã Diễn Đoài không được làm giấy khai sinh

Sinh con thứ 3 bị phạt và không được làm giấy khai sinh

Trong những ngày qua, người dân trên một số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang phản đối việc sinh con thứ 3 trở lên bị chính quyền xã không làm giấy khai sinh cho các em để các em được đi học, còn nếu làm thì bị phạt.

Xem toàn trang