12 nước thành viên Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015.

Gia nhập TPP: Cơ hội, khó khăn và khả năng thoát Trung cho Việt Nam

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt TPP không những là một cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam mà với một số doanh nhân và chuyên gia, đây là khả năng thoát Trung cho Việt Nam.

Xem toàn trang