Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua đời ở Hải Phòng

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn tác giả cuốn sách nổi tiếng "Chuyện Kể Năm 2000" vừa qua đời sáng nay 18/12/2014 tại nhà riêng ở Hải Phòng hưởng thọ 80 tuổi.