Follow us
Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa.

Bà Phạm Chi Lan nói về hội thảo 20 năm bang giao Việt Mỹ

Cuộc Hội thảo kỷ niệm 20 năm bang giao Việt Mỹ đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 được đánh giá là cả hai phía đều có cái nhìn lạc quan và cùng mong muốn hợp tác thêm nữa trong những năm sắp tới để phát triển trên căn bản hai bên đều có lợi.

Xem toàn trang