Follow us
Người dân Hà Nội đã xuống đường ngày 22/3 để phản đối việc chính quyền thành phố cho đốn hạ 6.700 cây xanh.

Thấy gì qua việc dừng kế hoạch đốn hạ cây ở Hà Nội?

Đề án chặt đốn một lúc 6.700 cây xanh tại Hà Nội đã ngưng lại vì người dân thủ đô, báo đài và các trang mạng xã hội đồng loạt lên tiếng phản đối.

Xem toàn trang