Chăm sóc, điều trị cho người nghiện ma túy trong một trung tâm cai nghiện.

Cần làm gì để người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng?

12.000 người nghiện ma túy mỗi năm là con thống kê của bộ Công an trong năm 2015 về số lượng người nghiện ma túy trên khắp cả nước. Những người nghiện ma túy sẽ đi cai nghiện dưới hai hình thức ‘tự nguyện’ và ‘bắt buộc’. Trong đó có khoảng 90 % người nghiện tái sử dụng ma túy sau khi hòa nhập cộng đồng, là con số thống kê của Trung tâm Giáo dục – Lao động, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem toàn trang