Follow us
Lý Quang Diệu: sẵn sàng mang "quả đấm sắt"!

Lý Quang Diệu: "võ sĩ đường phố"?

"Không ai có thể nghi ngờ là nếu anh thách thức tôi, tôi sẽ mang quả đấm sắt và tìm đấu với anh ở một ngõ cụt. Nếu anh cho là có thể đánh tôi đau hơn tôi đánh anh, cứ thử coi. Đó là cách duy nhất để có thể cai trị một xã hội Trung Hoa" (Lý Quang Diệu, 1994)

Xem toàn trang