Blogger Mẹ Nấm (giữa) cùng hai con.

Blogger Mẹ Nấm - Người phụ nữ can đảm!

Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Hoa Kỳ vinh danh là một trong 9 người phụ nữ can đảm trên thế giới để trao giải năm nay.

Xem toàn trang