Bà Libby Liu, Tổng Giám đốc đài Á châu Tự do

Lời chúc Tết của Tổng Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do

Tôi là Libby Liu, Tổng Giám đốc đài Á châu Tự do. Thay mặt đài ACTD, tôi xin chúc quý vị, những khán thính giả ở Việt Nam, một năm mới âm lịch hạnh phúc, mạnh khỏe và thịnh vượng. Trong gần 2 thập niên qua, ban Việt ngữ đài ACTD đã mang đến cho quý vị những thông tin chính xác, đáng tin cậy thường bị kiểm duyệt chặt chẽ ở trong nước.

Xem toàn trang