Follow us
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (giữa) đi cùng đoàn đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN 24 ở Myanmar năm 2014.

Có nên để Thủ tướng nắm trở lại nhiệm vụ chống tham nhũng?

Trong buổi thảo luận dự thảo luật Tổ chức Chính phủ, các ĐBQH thấy rằng cần ủng hộ và xem xét lại vai trò của Thủ tướng trong vấn đề chống tham nhũng. Vậy có nên để Thủ tướng quay trở lại nắm nhiệm vụ chống tham nhũng một lần nữa hay không?

Xem toàn trang