Một nghệ sĩ về hưu suy tư về cuộc sống đời thường khó khăn, nghiệt ngã (minh họa)

Lương hưu trí và nỗi lo của người già

Có tới 95% số người ở VN được hỏi bày tỏ nỗi lo lắng sẽ chịu cảnh nghèo, không đủ tiền sinh sống khi về hưu. Đời sống của các đối tượng hưu trí ở VN hiện nay thế nào và cần có các giải pháp ra sao để lương hưu đảm bảo cuộc sống?

Xem toàn trang