Người ngoại quốc được mua nhà ở Việt Nam sẽ khiến thị trường bất động sản sôi động hơn

Luật mới có tạo nên một thị trường bất động sản tốt hay không?

Bắt đầu từ ngày 1/7/2015, luật mới về sỡ hữu bất động sản ở Việt nam có hiệu lực, theo đó người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài có quyền sở hữu những căn hộ và nhà ở ở Việt nam. Đạo luật này có ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản Việt nam, hay có tạo nên một làn sóng người Việt trở về quê hương sinh sống hay không?

Xem toàn trang