Một sinh viên cầm cờ đảng cộng sản tại một cuộc diễu hành ở Hà Nội.

Nên tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng như thế nào?

Trước đây, học sinh năm cuối của bậc trung học phổ thông muốn học tiếp Đại học phải trải qua hai kỳ thi: Tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh Đại học. Trong lúc kỳ thi tốt nghiệp PTTH bị coi là vô ích, kỳ thi tuyển sinh Đại học bị coi là quá căng thẳng và lãng phí.

Xem toàn trang