Báo chí hàng ngày

Tranh cãi giữa lãnh đạo không chắc là tự do báo chí

Thời gian qua trên báo chí chính thống tại Việt nam xuất hiện những cuộc tranh luận khá cởi mở, liên quan cả đến những vấn đề lớn như là thể chế chính trị. Đó có phải là dấu hiệu tự do hơn của nền báo chí Việt nam hay không?

Xem toàn trang