Follow us
Ảnh minh họa

Đảng cộng sản Việt nam xài ngân sách quốc gia như thế nào?

Giữa tháng 3 năm 2015, lần đầu tiên trên trang mạng của Bộ Tài chính, người ta thấy được số tiền mà ngân sách quốc gia chi hàng năm cho Văn phòng trung ương đảng cộng sản Việt nam.

Xem toàn trang