Bài học kỷ năng sống: cho các em tập đi mạnh dạn trên thủy tinh

Học sinh cần học kỹ năng sống như thế nào?

Bộ Giáp dục và Đào tạo VN yêu cầu thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1”, xuất bản năm 2014. Nhiều phụ huynh và học sinh lên tiếng đã đến lúc cần áp dụng giáo trình dạy kỹ năng sống một cách thực tiễn và hiệu quả.

Xem toàn trang