Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015

Việt Nam sẽ thực hiện những cam kết về quyền của người lao động trong TPP?

Vào 5 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 5/10/2015, 12 nước tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc vòng đàm phán cuối cùng tại Atlanta.

Xem toàn trang