Do biển bị nhiễm độc, ngư dân phủ bạt ghe thuyền, nằm bờ không ra khơi. Hình chụp hôm 21/08/2016 tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tại sao ngư dân Kỳ Anh vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa?

Theo quyết định 1880 của chính phủ về việc đền bù cho ngư dân chịu thiệt hại do Formosa gây nên, thì trong tháng 10 tất cả mọi ngư dân phải nhận được tiền bù, tuy nhiên đến tháng 12 ngư dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được tiền bù của Formosa.

Xem toàn trang