Điếu Cày bên các bạn cùng chí hướng trong cuộc đấu tranh chống Trung Quốc

Tâm trạng người bị tống xuất lưu vong

Chưa từng có một cuộc tiếp đón người Việt nào đến đất Mỹ mà mang nhiều hân hoan lẫn xúc động như cuộc đón tiếp blogger Điếu Cày tại phi trường Los Angeles hồi tối thứ ba, 21 tháng 10, 2014. Người blogger phải lưu vong mang tâm trạng ra sao?