Người dân trong khu vực khu công ty Vũng Áng, Hà Tĩnh chụp hôm 3/12/2015.

Dư luận với việc chôn chất thải Formosa ở Hà tĩnh

Việc một số tổ chức và cá nhân ở Hà Tĩnh tiếp tay để chôn giấu chất thải của Formosa tại nhiều địa điểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng.

Xem toàn trang