Follow us
Người nông dân việt Nam luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất

Nông dân sau 40 năm thống nhất đất nước

Hai phần ba dân số 90 triệu của Việt Nam sống trong khu vực nông thôn đã góp phần vào kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 31 tỷ USD năm 2014. Bốn mươi năm sau khi thống nhất đất nước, nông dân Việt Nam đã hưởng được thành tựu gì và có mức sống như thế nào.

Xem toàn trang