Trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-06-23
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Nghĩa trang quân đội Biên Hòa
Nghĩa trang quân đội Biên Hòa
RFA file

Nghe bài này

Sáng hội Việt Mỹ VAF (Vietnamese American Foundation) là một tổ chức đã về Việt Nam từ 2007 để bốc mộ những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chết trong các trại tập trung sau 1975. Hiện VAF đang vận động cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Nhân dịp người sáng lập VAF là ông Nguyễn Đạc Thành và luật sư Westley Coddou cố vấn pháp lý cho VAF, từ Texas lên Wahington gặp thượng nghị sĩ James Webb liên quan đến những công việc vừa nói, Thanh Trúc có bài phỏng vấn như sau:

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thắp hương tại Nghịa Trang Quân Đội Biên Hòa

Thanh Trúc: Thưa ông Nguyễn Đạc Thành, được biết cách đây mấy tiếng đồng hồ thì ông đã găp thượng nghị sĩ James Webb để nói về công việc của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, xin cho biết nội dung?

Ông Nguyễn Đạc Thành: Chúng tôi đến thứ nhất là để cám ơn thượng nghị sĩ James Webb, thứ hai tường trình  cho ông kết quả chúng tôi làm việc đối với nghĩa trang ở Biên Hòa cho tới hôm nay.  Bởi vì chúng tôi thực hiện  chương trình này và có kết quả đến hôm nay là dựa trên những việc làm và kết quả của ông thượng nghị sĩ Webb đã hoạt động từ năm 1991 cho tới bây giờ. Ông vẫn còn tiếp tục công việc mà ông rất muốn để Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa được tôn tạo trở lại, trở thành một nghĩa trang như những nghĩa trang khác .

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và tôi cũng xin nói rõ đó là cái kết quả mà chúng tôi đi theo kết quả của ông thượng nghị sĩ James Webb và chúng tôi cũng tiếp tục công việc này cho đến khi nào hoàn thành

ông Nguyễn Đạc Thành

Thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn viếng thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quân Đội (VNCH) Biên Hòa (Ông Nguyễn Đạc Thành mặc complet, ông Nguyễn Thanh Sơn mặc áo màu vàng)
Thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn viếng thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quân Đội (VNCH) Biên Hòa (Ông Nguyễn Đạc Thành mặc complet, ông Nguyễn Thanh Sơn mặc áo màu vàng)File photos File photos

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và tôi cũng xin nói rõ đó là cái kết quả mà chúng tôi đi theo kết quả của ông thượng nghị sĩ James Webb và chúng tôi cũng tiếp tục công việc này cho đến khi nào  hoàn thành.

Thanh Trúc: Thưa trong lúc luôn có dư luận ở trong cũng như ngoài nước là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa sẽ bị giải tỏa thì tháng Ba năm nay ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm Ủy Ban Nhà  Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam, đã đến thắp hương tại Nghịa Trang Quân Đội Biên Hòa. Việc này có nhiều người tán thành nhưng cũng có nhiều người chê trách. Theo ông đánh giá thì việc làm của ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn như thế nào?

Ông Nguyễn Đạc Thành: Nếu nhìn thẳng vô việc làm của một người đang thắp hương, 16.000 tử sĩ đó là những người đã chống cái chế độ của ông Nguyễn Thanh Sơn, mà bây giờ người ta đứng lên để người ta thắp hương cầu nguyện thì mình hãy đánh giá  việc làm đó. Đối với cá nhân tôi thì tôi cho rằng đó là một cử chỉ đáng ca ngợi và  ngưỡng mộ. Bởi vì trước 16.000 anh linh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ông đã thắp nhang như vậy tôi nghĩ chúng ta nên ngưỡng mộ hơn chê trách. Bởi vì đó là công việc vô cùng khó khăn mới làm được.

Tượng Tiếc Thương
Tượng Tiếc Thương. File photos File photos

Thanh Trúc: Tiếp đó  ông Nguyễn Đạc Thành cũng  đính chính nguồn tin sẽ có một tuyến xa lộ phóng qua Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bởi ở đó đã được cắm cọc tại khu 3D Dĩ An. Sau đó cọc đã được nhổ đi. Theo ông, để cùng cố niềm tin rằng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa sẽ được tôn tạo, được trùng tu  thay vì bị giải tỏa thì ông có điều gì để trình bày, ông nghĩ thế nào về sự hợp tác của nhà nước Việt Nam trong công việc này?

Nếu nhìn thẳng vô việc làm của một người đang thắp hương, 16.000 tử sĩ đó là những người đã chống cái chế độ của ông Nguyễn Thanh Sơn, mà bây giờ người ta đứng lên để người ta thắp hương cầu nguyện ...thì tôi cho rằng đó là một cử chỉ đáng ca ngợi và ngưỡng mộ

ông Nguyễn Đạc Thành

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

Ông Nguyễn Đạc Thành: Thưa câu trả lời rất rõ ràng là khi ông Nguyễn Thành Sơn lên đứng trên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mà thắp nhang. Đó là câu trả lời rất hiển nhiên và rất rõ rằng chính phủ Việt Nam đã có thiện chí muốn tu bổ Nghĩa Trang Biên Hòa, thì làm sao mà giải tỏa?

Nhưng mà việc gì cũng có thể xảy ra, không phải riêng chính phủ Việt nam người ta muốn làm như ý muốn của mình được. Mình muốn cái gì mình phải nói. Cho nên, tôi nghĩ đó là một cuộc thảo luận coi như là đoàn kết thì sống chia rẻ thì chết. Bây giờ chúng ta một bên thì chống, cái này chửi, cái này ủng hô, thì là chúng ta chia rẻ. Mà chia rẽ thì làm sao chúng ta nói lên được tiếng nói của mình, làm sao nói lên ý muốn của mình  để chính phủ Việt Nam làm cái công việc mình mong muốn đó là cái mục đích chung.

Ông Nguyễn Thanh Sơn thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam viếng thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quân Đội (VNCH) Biên Hòa (Ông Nguyễn Đạc Thành mặc complet, ông Nguyễn Thanh Sơn mặc áo màu vàng)File photos
Ông Nguyễn Thanh Sơn thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam viếng thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quân Đội (VNCH) Biên Hòa (Ông Nguyễn Đạc Thành mặc complet, ông Nguyễn Thanh Sơn mặc áo màu vàng)File photos File photos

Còn nếu chúng ta tiên đoán là nay  hay mai mốt bị giải tỏa, là chôn người lạ vô…thì lúc đó cái gì cũng có thể xảy ra cả. Mình tiên đoán chẳng lẻ mình muốn như vậy? Cho nên khi mình muốn không có là mình phải thảo luận và mình phải làm như thế nào để cho Nghĩa Trang Biên Hòa được tôn tạo và được đúng như những nghĩa trang khác. Đó là bổn phận của mọi người, còn đối với chúng tôi , VAF, làm tới đây là hết sức lực của mình rồi. Nhiệm vụ tiếp tục là của đồng bào, của anh em cựu quân nhân chớ không phải riêng của VAF nữa. Mọi người phải đóng góp, đó là việc làm của mọi người, đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.

VAF, làm tới đây là hết sức lực của mình rồi. Nhiệm vụ tiếp tục là của đồng bào, của anh em cựu quân nhân chớ không phải riêng của VAF nữa. Mọi người phải đóng góp, đó là việc làm của mọi người, đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.

ông Nguyễn Đạc Thành

Thanh Trúc: Xin cám ơn ông Nguyễn Đạc Thành, thưa luật sư Westley Coddou, trong vai trò cố vấn pháp lý cho Sáng Hội Việt Mỹ VAF, ông có thể cho biết về những khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục, phương cách hành động hoặc tài chính của tổ chức mà dư luận bên ngoài quan tâm và ông thấy cần phải trình bày  rõ ràng hơn?

Westley Coddou: Tôi thì không có quan ngại về những vấn đề đó vì mọi hoạt động của VAF  đều tuân thủ  luật lệ của tiểu bang Texas cũng như Luật Liên Bang Hoa Kỳ. Theo tôi rõ những nguồn tài trợ nếu có của VAF đều được điều hành bởi Network For Good. Đó là một thành phần độc lập ở California,  đóng vai trò  quản lý nguồn tài chánh giữa bên đóng góp và bên nhận lãnh.

VAF Sáng Hội Việt Mỹ không bao giờ gây quĩ, những đóng góp từ cá nhân hay đoàn thể đều được hệ thống hóa trên  Guide Star để mọi người hiểu được tình trạng và điều kiện tài chánh của hội. Mặt khác, mỗi lần VAF đi về Việt Nam để tìm cách bốc mộ các chiến sĩ đã chết trong chiến tranh thì họ không nhận bất cứ đồng bạc nào từ gia đình và thân nhân những người đã qua đời.

Thanh Trúc: Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Đạc Thành và luật sư Westley Coddou.

Ý kiến (14)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Andy Nguyen

nơi gửi Houston Texas

Kính chào các Bác VNCH . Năm nay tôi 50 tuổi. Sống VN 25 năm , sống ở Mỹ 25 năm nên tôi hiểu được sau 1975 có những gì xãy ra.Việc ông Thành đã làm là mang được hài cốt đồng đội của mình về chôn cất là điều đáng nên làm,nếu ai đó có cách làm nào tốt hơn không? Có một số người đi về VN lo lót cho cs để được bóc mộ là điêù tốt? Đã đến lúc các bác phải suy nghĩ đoàn kết lại , không nên chỉ trích nhau nưã. Có một điều tôi dám chắc
là vài năm nưã từ từ rồi tất cả các bác đêù phải ra đi, chỉ còn lại chúng tôi thế hệ thứ 2 mới nối tiếp cac bác được. Chúng tôi là ai? là những người con của HO , những người từng theo mẹ đi thăm nuôi trong những ngày sau 1975 nên chúng tôi hiểu hết. Hãy đoàn kết lại, nếu làm không được thì hãy im lặng để người khác mang đồng đội của mình về chôn cất. Những lời chỉ trích quen thuộc tôi đã nghe hơn 40 năm rồi, và một số các bác chỉ biết chỉ trích và chụp mủ chẳng làm được và hiểu biết gì cả.Việc ông Thành làm cùng nguyễn thanh sơn đốt nhan tại nghĩa trang quân đội VNCH là điều rất tốt, cho dù ông sơn trong lòng ông ta thật tình hay dã dối không quan trọng nhưng ít ra họ đã có thiện chí , còn chế độ cs của họ thì chắc chắn là phải ra đi.

20/08/2016 17:14

vo danh

nơi gửi di dan binh duong

Nghĩa trang Quân đội Biên hòa là một minh chứng chủ quyền còn sót lại của một Quốc gia bị đánh cướp. Chúng ta là công dân của Quốc gia đó phải có trách nhiệm tôn thờ và đấu tranh để bảo toàn tài sản thiên liêng đó bằng mọi giá, một mất một còn chứ không thể ngồi chờ sự bố thí của một thế lực nào đó _ nhất là kẻ đó đã cướp mất tất cả của mình rồi lấy lại chính tài sản đó bố thí cho mình.Tôi mong rằng tất cả người dân Miền Nam Việt nam kể cả ông Thành hãy hiểu rõ điều nầy!

12/10/2013 06:39

Hắc Hổ

nơi gửi USA

Chuyện của ông Thành làm tôi không chống nhưng không ũng hộ vì ông chẳng là cái gì với bọn CS là bọn người lưu manh tiền hậu bất nhất.Đừng quên câu nói để đời của cựu TT Thiệu về CS.
Các quân nhân VNCH đã nằm xuống khắp nơi từ Nam chí Bắc(trong các ngục tù của CS) chớ không phải chỉ có tại nghĩa trang BH. Và họ vĩnh viển có vị trí xứng đáng và tôn thờ để tưởng nhớ đó là trong lòng của cả quân dân miền Nam vì họ đã vị quốc vong thân.
Việc làm của ông Thành chỉ muốn gom dollars về dâng cho lũ chó CS mà thôi.

25/06/2013 11:07

hoài nam

nơi gửi Bình Dương gần nghĩa trang Biên Hoà

Xin hãy dùng số tiền đó để giúp các thanh niên ,bloger dân chủ và gia đình của họ .Chỉ cần đồng bào hải ngoại còn quan tâm tới những thanh niên yêu nước quốc nội đấy là niềm động viên mạnh mẽ cho họ và những người xung quanh họ biết ,các bạn đứng lên không hề cô độc còn đồng bào hải ngoại ủng hộ.Các anh linh chiến sĩ sẽ ko hài lòng khi có nghĩa trang mới ,nhưng lòng họ vẫn đau đớn khi được thờ phụng bởi những kẻ giết mình.đừng mắc sai lầm lịch sử nữa ! khi cs yếu chúng thủ đoạn hèn hạ , nếu sau mậu thân đánh thẳng ra bắc thì đã ko có kết cục như hôm nay ! đừng đi theo vết xe đỗ năm xưa !

25/06/2013 10:58

tin lam cong san

nơi gửi DANMACH

cong san no da lua dan toc viet nam gan 60 nam nay roi vay ma gio nay cung co nguoi con tin vao cai goi la ong thu truong ngoai giao den thap huong nghia trang( ANH HUNG DAN TOC CHUNG TA) Do chi la con choc thi dem ra de lua nhung ke nghe da tin vao cong san ma thoi. neu that su cong san co y hoa hop hoa giai dan toc thi tai sao ong nguyen phu trong hoac ong nguyen tan dung khong den nghia trang BIEN HOA de thap huong. cac ong da bi cong san lua nua roi. toi rat dau buon vi con co rat nhieu nguoi viet cho den ngay hom nay van con tin vao cong san. do la y kien cua tin lam cong san. neu co vi so xot mong cac bat di truoc tha loi

24/06/2013 15:21

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang