Tin tức

Bị cáo Việt Nam Đoàn Thị Hương bị hộ tống đến Phòng Hóa học Malaysia ở Petaling Jaya, bên ngoài Kuala Lumpur vào ngày 9 tháng 10 năm 2017.

Bằng chứng giết ông Kim Jong-nam không ảnh hưởng đến bào chữa của luật sư

Tuy rằng các bằng chứng đưa ra trong hai tuần đầu của phiên xử đã chống lại hai nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam, nhưng các luật sư trình bày tại tòa án không ảnh hưởng đến việc bào chữa của họ.

Xem toàn trang