Tin tức

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc phản đối phúc trình tự do tôn giáo của Hoa Kỳ

Trung Quốc ngày 16 tháng Tám mạnh mẽ phản bác phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới 2016 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Xem toàn trang