တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဇၾန္လ ၃ရက္)

2006-06-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႚ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ တရားဝင္ အစီအစဥ္ထဲမႀာ ထည့္သၾင္း႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက အဆိုဴပႂခဵက္ တင္သၾင္းမယ့္ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ရဲ့ တပတ္အတၾင္း သတင္းသုံးသပ္ခဵက္ စကားဝုိင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

RFA စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းကို ပင္တိုင္ထား႓ပီး ဒီတပတ္ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးဳကသူေတၾကေတာ့ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္က ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ၊ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစိုက္ NDD ေခၞ ဒီမိုကေရစီနဲႛ တိုးတက္ေရးအင္အားစုက ဦးေကဵာ္ေကဵာ္၊ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အဴမဲတမ္းအဖၾဲႚဝင္ ၅ႎိုင္ငံနဲႛ အလႀည့္ကဵအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ႎိုင္ငံ၊ စုစုေပၝင္း ၁၅ႎိုင္ငံရႀိတဲ့အထဲက ၉ႎိုင္ငံေလာက္က ဴမန္မာ့အေရးကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ တရားဝင္အစီအစဥ္မႀာ ထည့္သၾင္းဖိုႛ ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ေနပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဴမဲတမ္းအဖၾဲႚဝင္ ႟ုရႀားနဲႛ တ႟ုတ္တိုႚက ထံုးစံအတိုင္း အေမရိကန္ရဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ကို ဴငင္းပယ္မယ္လိုႛ ေဴပာထား႓ပီးသားဴဖစ္ပၝတယ္။

ထူးဴခားတဲ့ ကိစၤတခုကေတာ့ အေမရိကန္နဲႚ အဴမဲတမ္း လက္တၾဲလာခဲ့တဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အလႀည့္ကဵ အဖၾဲႚဝင္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ အစီအစဥ္ကို ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႟ုရႀား၊ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္တိုႛရဲ့ ရပ္တည္မႁအေနအထားအေပၞ အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပသၾားဳကတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔