ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္ (Podcasts)

RFA အသံလႊင့္ အစီအစဥ္ေတြကို ႀကိဳက္ပါသလား၊ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြကို ၾကားခ်င္ပါသလား။ အခမဲ့ Podcast ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ကိုဆဲြယူၿပီး အခ်ိန္မေရြး နားဆင္နိုင္ပါတယ္။ RFA webpage ေအာက္ဆံုးနား မွာ (ေပါ့ဒ္ကတ္စ္) ဆိုတာကို ေထာက္ၿပီးရွာယူပါ။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔