အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔  ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်ငး္ပစဥ္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ က်င္းပၿပီးမွ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံု က်င္းပဖို႔ ေဆြးေႏြး

NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပသင့္တယ္လို႔ ဒီေန႔ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔