မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲသူေတြကုိ ဖမ္းဆီး

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲသူေတြကို ဒီလပုိင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထင္ကရ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သူေတြကုိ ဖမ္းမိတာ မရွိေသးပါဘူး။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔