"ဗကသ နဲ႔ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္"

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ဗကသ နဲ႔ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္" ဆုုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - ဗကသ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ) နဲ႔ ကိုသန္႔ထက္ေဇာ္ (ဗကသ အဖြဲ႔၀င္) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔