တုိင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၁၅(စ)ကို ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိ

တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ ၁၅ (စ) ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့အေပၚ တုိင္းရင္းေဆးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ၀န္ထမ္းေတြက ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔