တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆၊ ဇၾန္လ ၂၄)

2006-06-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_D.jpg
ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာကို ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံနဲႛတင္ မလံုေလာက္ပဲ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီက တိုက္ရိုက္ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းသၾားဖိုႛ တိုက္တၾန္းေဴပာဆိုခဵက္ေတၾ ခုတပတ္အတၾင္း ခပ္စိပ္စိပ္ ထၾက္ေပၞလာေနပၝတယ္။ ဒီထဲမႀာ အေနာက္ႎုိင္ငံအစုိးရနဲႛ အတိုက္အခံတခဵိႂႚေတၾတင္မက အာဆီယံအစုိးရတခဵိႂႚပၝ ပၝဝင္လာတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီေရးအေဴပာင္းအလဲ၊ ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကိစၤေတၾကို နအဖအစိုးရ ကိုင္တၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ေနပံုေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထုိင္း၊ မေလးရႀား စတဲ့ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္လာဳကတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

တခဵိန္ထဲမႀာပဲ အင္တာေနရႀင္နယ္ ဟဲရယ္လ္ ထရီဴဗႃးန္သတင္းစာမႀာလဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို သၾားေရာက္႓ပီး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဆာင္းပၝးတပုဒ္ ေရးလာပၝတယ္။ ဒီေဆာင္းပၝးထဲမႀာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ပဵက္စရာေတၾကို ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေပမယ့္ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ အေဴပာင္းအလဲ လုပ္လိုတဲ့ သေဘာေတၾ ေဖာ္ဴပလာေနေဳကာင္း၊ သံတမန္နည္းလမ္းေတၾကို ဆက္လက္ သံုးသၾားရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒီတပတ္ RFA တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္းအစီစဥ္မႀာ ဴမန္မာ့ႎုိ္င္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေလာေလာဆယ္ ႎုိင္ငံတကာ အေဴခအေနကို ေထာက္ရႁ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကို ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မယ့္ အလားအလာေတၾ ဘယ္လို ရႀိမလဲ၊ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾရဲ့ သေဘာထားဟာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲအတၾက္ ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္မႁ ရႀိႎိုင္သလဲ ဆုိတာေတၾကို ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ၊ အေဝးေရာက္ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရရဲ့ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ RFA ဥေရာပဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္၊ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎုိင္ဦးတိုႛကို ေမးဴမန္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔