တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္)

2006-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100.jpg
မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမဵားစည္းေဝးပၾဲနဲႛ အာရႀလံုဴခံႂေရးညီလာခံ အေဳကာင္း၊ AIPMCေခၞ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾက လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ စည္းေဝးပၾဲတိုႛ အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ နအဖ စစ္အစိုးရ အေပၞ အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ သေဘာထားေတၾ အေဳကာင္းတိုႛကို သံုးသပ္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံေတၾဟာ ႎႀစ္စဥ္ ဴပႂလုပ္ေနကဵ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား စည္းေဝးပၾဲ မတိုင္ခင္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး အေဴပာင္းအလဲေတၾကို မဴဖစ္မေန အဴမန္ဆံုး ဴပႂလုပ္ဖိုႛ လုိေန႓ပီ၊ ထင္ရာစိုင္းေနတဲ့အတၾက္ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ကမၲာအလယ္မႀာ မဵက္ႎႀာပဵက္ရေပၝင္းမဵား႓ပီ စသဴဖင့္ ေဝဖန္ဴပစ္တင္မႁေတၾ ဴပႂခဲ့ဳက႓ပီး၊ အခု ဝန္႒ကီးမဵား ညီလာခံအ႓ပီး ထုတ္ဴပန္တဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္မႀာေတာ့ ေလသံေပဵာ့႓ပီး အဴပႂသေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံေရး မူဝၝဒနဲႛ ဆက္လက္ ဆက္ဆံသၾားမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊၊

RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းနဲႛအတူ၊ သမိုင္းေလ့လာသူ ဦးေအာင္ခင္၊ ဆိပ္ကမ္း႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ (၁)မဲဆႎၬနယ္မႀ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၞစန္းစန္း၊ RFA မႀ ဦးစိုးသင္းတိုႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔