တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္)

2006-09-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_B.jpg
တပတ္အတၾင္း ထူးဴခားတဲ့ သတင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပေနတဲ့ တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္းကို ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူေတၾက ဝိုင္းဝန္းေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ႎိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႁေတၾ တေနႛထက္တေနႛ ပိုမို မဵားဴပားလာေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ၊ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အစည္းအေဝးပၾဲေတၾမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤကို တရားဝင္ ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ဖိုႛ အေမရိကန္ အစိုးရက တင္သၾင္းတဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္းမႀာ ေအာင္ဴမင္သၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အဖၾဲႚဝင္ ၁၅ ႎိုင္ငံ ရႀိတဲ့အနက္ ၁၀ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံမဲ ၊ ကန္ႛကၾက္မဲ ၄-မဲ၊ ဳကားေနမဲ ၁-မဲ နဲႛ လက္ခံလိုက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ့အေရးကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဒီလို တရားဝင္ ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အတၾက္ ေနာက္ခံအေဴခအေနေတၾနဲႛ ေရႀႚအနာဂတ္မႀာ ေပၞထၾက္လာႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾ ကို အခု တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္းမႀာ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပၝတယ္၊၊

ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားကေတာ့ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ သမိုင္းပညာရႀင္ ေဒၝက္တာေအာင္ခင္၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ(NCGUB)ရဲ့ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္းနဲႛ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ RFAဥေရာပသတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔