တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္)

2006-09-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_C.jpg
ထိုင္းႎို္င္ငံ ဝန္႒ကီီးခဵႂပ္ မစၤတာတပ္ခ္စင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ တက္ေရာက္ဖိုႛ ဴပည္ပကို ခရီးထၾက္ေနတုန္း ဳကည္းတပ္ ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီီး ဆၾန္တီးက တိုင္းဴပည္အာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ ဴပည္တၾင္းမႀာ မစၤတာတပ္ခ္စင္ကို ႟ံၾမုန္းေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾက ေထာက္ခံဳကတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတၾ ရႀိသလို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းနဲႛ မကိုက္ညီတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ လက္မခံဳကသူေတၾလဲ အမဵားအဴပား ရႀိဳကပၝတယ္၊၊ ဒီအေဳကာင္းေတၾကို အခုတပတ္ စကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ထားဳကပၝတယ္၊၊

ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားကေတာ့ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ အေဴခစိုက္ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU)အဖၾဲႚ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒို မန္းရႀာ၊ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးဝင္းမင္းနဲႛ လၾတ္္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA) ဴမန္မာဌာနမႀႃး ဦးစိုးသင္းတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ RFAစတူဒီယိုထဲက ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ပင္တိုင္ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး တင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔