တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္)

2006-10-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_B.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ႎိုင္ငံ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ႎိုင္ငံတိုးတက္ေရးနဲႛ ဴပည္သူလူထု ႒ကီးပၾား တိုးတက္ေရးကိစၤေတၾမႀာ ပၝဝင္သင့္သလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အဴမဲေဴပာေနသလို ဘာသာေရးနဲႛ ႎိုင္ငံေရး မ႟ႁပ္ေထၾးေစသင့္ဘူးလား ဆိုတာကို ဒီတပတ္မႀာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ပၝတီႎိုင္ငံေရးနဲႛ မတူပဲ ကၾဲဴပားဴခားနားတဲ့ အမဵိႂးသားႎိုင္ငံေရးဆိုတာဟာ တိုင္းဴပည္နဲႛ ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ့ အကဵိႂးစီးပၾားကို ေဆာင္႟ၾက္ရတာမိုႛ ဒီလိုကိစၤမဵိႂးေတၾမႀာ ရဟန္းသံဃာေတၾ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္တာဟာ ဘုရားေဟာ ဝိနည္းေတာ္နဲႛ ညီပၝရဲ့လား၊ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုပံုစံမဵိႂးနဲႛ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ပၝဝင္ သင့္တယ္ဆိုတာေတၾကုိ စံုစံုလင္လင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးေပးဖိုႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ သီတင္းသံုးေတာ္မူဳကတဲ့ သံဃာေတာ္ သံုးပၝးကို RFA က ေမးဴမန္းေလ႖ာက္ထား္ခဲ့ပၝတယ္။့ ကာလီဖိုးနီးယား ဴပည္နယ္က LA ဆရာေတာ္ ဦးကုနိႍယ၊ ဖရီးေမာင့္႓မိႂႚက ဦးဉာဏိကနဲႛ နယူးေယာက္ ဴပည္နယ္၊ အယ္လ္ဘာနီ႓မိႂႚက မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဦးဣႍရိယတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ RFAစတူဒီယိုထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္း႓ပီး တင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔