တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္)

2006-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_D.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္ေနႛကစ႓ပီး အဴဖႃေရာင္ ဝတ္ဆင္မႁ စီမံခဵက္ ဆင္ႎၿဲခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ အဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးတိုႛအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းတဲ့ ဆႎၬဴပႂလၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲေတၾကို ႓မိႂႚ႟ၾာ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဴဖႃေရာင္စီမံခဵက္ လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬဴပႂလၿာ လက္မႀတ္ေရးထုိးပၾဲ အစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ဴပႂလုပ္တဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚက ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယု၊ အေမရိကန္ႎိုင္ငံေရာက္ စာေပပညာရႀင္႒ကီး ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္နဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦးတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ RFAစတူဒီယိုထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္း႓ပီး တင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔