တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္)

2006-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကုလသမဂၢရဲ့ အဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိ႒ကီး မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဒုတိယအ႒ကိမ္ သၾားေရာက္တဲ့ ခရီးရဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အေဴခအေနေတၾ ဘယ္လို ဴဖစ္ေပၞ ေဴပာင္းလဲ လာႎိုင္မလဲဆိုတာကို ဒီတပတ္မႀာ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဒီတပတ္မႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကမယ့္ ပုဂၢႂိလ္ေတၾကေတာ့ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႚေပၝင္း အစိုးရအဖၾဲႚ(NCGUB)ရဲ့ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း၊ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ အေဴခခဵေနတဲ့ သင့္ဘဝ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္း၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာအကဲခတ္ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဝင္းမင္းတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ သံုးဦးကို ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔